Naujienos

Jaunimo susitikimas su policijos bendruomenės pareigūne

2014-10-10

Spalio 10 d. penktadienį, po jaunimo šv. Mišių kriptoje, katedriečiai susitiko su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto policijos komisariato Viešosios policijos bendruomenės pareigūne Renata Gustaitiene.

 

XII-oji pasaulinė vaikų adoracijos diena Panevėžio katedroje

2014-10-03

Spalio 3 d., vienydamiesi su viso pasaulio vaikais, į Panevėžio katedrą būreliais rinkosi vaikai susitikti su Jėzumi.

 

Padėkos šv. Mišios ir vargonų I etapo senosios dalies restauracijos palaiminimas

2014-09-24

2014 m. rugsėjo 24 d. 18 val. Panevėžio katedroje buvo aukojamos Padėkos šv. Mišios ir vargonų I etapo senosios dalies restauracijos palaiminimas.

Šv. Mišioms vadovavo vysk. ordinaras Lionginas Virbalas SJ, kartu meldėsi vyskupo generalvikaras Eugenijus Styra, vysk. emeritas Jonas Kauneckas, katedros administratorius Eugenijus Troickis ir kun. jubiliatas Pranciškus Sabaliauskas.

Šv. Mišiose giedojo katedros parapijos jungtinis choras, vad. Antanas Šauklys, vargonavo doc. Renata Marcinkutė-Lesieur.

 

Monsinjoro Juozapo Antanavičiaus ir kanauninko Vytauto Masio 60-ies metų Kunigystės jubiliejus

2014-09-21

2014 m. rugsėjo 21 d. Panevėžio katedroje 60-ies metų Kunigystės jubiliejų šventė ilgametis Panevėžio katedros klebonas monsinjoras Juozapas Antanavičius ir nuo 1996 metų katedroje dirbęs kanauninkas Vytautas Masys.

 

Panevėžio katedros parapijos procesijos dalyvių ir „Saulės“ grupės savanorių piligriminė kelionė

2014-08-22

Saulėtą rugpjūčio 22 d. rytą pusšimtis katedros procesijos dalyvių ir „Saulės‘‘ grupės savanorių išvyko į turiningą pažintinę piligriminę kelionę.

 

Katedros parapijiečiai dalyvavo didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

2014-07-11

Pusšimtį parapijos maldininkų lydėjo apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis.

 

204 parapijos jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą

2014-07-05

2014 m. Sutvirtinimo sakramentas buvo teikiamas tris kartus: birželio 14 d. (vysk. emeritas Jonas Kauneckas), birželio 28 d. ir liepos 5 d. (vysk. Lionginas Virbalas, SJ).

 

Visą gegužės mėnesį parapijos mažieji būreliais pirmą kartą į savo širdis priėmė eucharistinį Jėzų

2014-07-01

Panevėžio katedroje 2014 m. visą gegužės mėnesį parapijos vaikai mažais būreliais pirmą kartą priėmė į savo širdis eucharistinį Jėzų. Šiemet pirmą kartą Komuniją priėmė 220 vaikų.

 

Katedroje vyko sakralinės muzikos koncertas

2014-06-15

2014 m. birželio 15 d. Panevėžio katedroje svečiavosi ir sakraline muzika klausytojus džiugino Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“.

 

Parama vargonams

2014-06-02

Baigiant I etapo senosios dalies restauraciją parapijai liko 12 tūkstančių litų skola. Todėl kviečiame pinigine auka prisidėti prie skolos grąžinimo.