Kaišiadorių vyskupas Panevėžio katedroje

2017-04-02 | Parapijos informacija
kaisiadoriu vyskupas 2017

Penktąjį gavėnios sekmadienį Panevėžio katedrą aplankė Kaišiadorių Vyskupas Jonas Ivanauskas.

Svečias kartu su Panevėžio Vyskupu Linu ir vyskupu emeritu Jonu Kaunecku 12 val. šventė Eucharistiją, dalyvavo procesijoje.

Liturgijai vadovavęs vysk. Linas pasveikino Kaišiadorių ganytoją ir generalvikarą Algirdą Jurevičių ir pasidžiaugė, kad Garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, kuris kilęs iš Panevėžio vyskupijos Alantos parapijos, birželio mėnesį bus paskelbtas palaimintuoju.

Homiliją sakęs vysk. Jonas Ivanauskas tikinčiuosius pakvietė apmąstyti amžinojo gyvenimo dovaną evangelinio Lozoriaus šviesoje.

Po eucharistinės procesijos Kaišiadorių vyskupas padėkojo vysk. Linui už svetingumą ir visus nuoširdžiai pakvietė į Teofiliaus beatifikacijos iškilmes Vilniuje.

Svečias Panevėžio vyskupui iškilmingai įteikė raudonais viršeliais įrištą knygą, taip vadinama Positio. Tai visos surinktos medžiagos apie Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį santrauka.

Kviečiame pasižiūrėti šių šv. Mišių vaizdo įrašą (autorius Arūnas Švelna).

/div>
< atgal į sąrašą