In memoriam

A. A. Kanauninkas jubiliatas kun. Vytautas MASYS

(1931 - 1954 – 2018)
Kun. kan. jubil. Vytautas MASYS

A. A. Apaštalinis protonotaras jubiliatas kun. Bronius ANTANAITIS

(1925 – 1948 – 2018)
Kun. jubil. Bronius ANTANAITIS

A. A. Vyskupas emeritas Juozas PREIKŠAS

(1926-1951-1984-2018)

Plačiau >

Vyskupas emeritas Juozas PREIKŠAS

A. A. Jubiliatas kun. Pranas SABALIAUSKAS OPS

1923 04 02 - 2017-09-03

Plačiau >

Kun. jubil. Pranas SABALIAUSKAS OPS

 

Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas (Fil 1, 21).