Merginų choras

Gieda kiekvieną sekmadienį 9.15 val. šv. Mišiose.

Choro vadovas –  Antanas Šauklys,
mob. 8 686 56000, el. p. vargonasa@elekta.lt.

Choro seniūnė – Virginija,
mob. 8 616 45901.

Repeticijos. Ketvirtadieniais nuo 18.30 iki 20.30 val. katedros choro studijoje prie vargonų

Merginų choras įkurtas 2010 metų rudenį. Repertuarą sudaro yra giedamos lietuvių ir užsienio autorių sakraliniai kūriniai.

 

Kviečiame naujas merginas į choro repeticijas, taip pat galima kreiptis sekmadieniais po 9.15 šv. Mišių arba skambinti nurodytais telefonais.

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >