Panevėžio vyskupijos ganytojai

Panevėžio vyskupas ordinaras LINAS VODOPJANOVAS OFM

Gimęs 1973 06 08
Kunigas 2000 07 15
Paskirtas Panevėžio vyskupu 2016 05 20
Panevėžio vyskupas 2016 07 16

Upytės g. 3, 35248 Panevėžys
Tel. (45) 43 51 56 
Faks. (45) 50 04 07
El. paštas: linasofm@gmail.com

Plačiau >

Panevėžio vyskupas ordinaras LNAS VODOPJANOVAS OFM

Vyskupas emeritas Jonas KAUNECKAS

Gimęs 1938 06 06
Kunigas 1977 05 22
Vyskupas 2000 08 05
Panevėžio vyskupas 2002 01 05
Panevėžio vyskupas emeritas 2013 08 10

Upytės g. 3, 35248 Panevėžys
Tel. (45) 43 51 56 
Faks. (45) 50 04 07 
El. paštas: jkauneckas@centras.lt

Plačiau >

Panevėžio vyskupas emeritas Jonas KAUNECKAS

Kauno arkivyskupas emeritas

LIONGINAS VIRBALAS SJ

Gimęs 1961 07 06
Kunigas 1991 05 30
Panevėžio vyskupas 2013 08 10
Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius 2015 06 11
Kauno arkivyskupas metropolitas 2015 07 11-2019 03 01

Rotušės a. 14A, 44279 Kaunas
El. paštas: arkivlv@gmail.com

Plačiau >

Panevėžio vyskupas ordinaras LNAS VODOPJANOVAS OFM

A. A. Vyskupas emeritas Juozas PREIKŠAS

(1926-1951-1984-2018)

Plačiau >

Vyskupas emeritas Juozas PREIKŠAS