Pagalba sergantiems ir vienišiems žmonėms – „Saulės“ grupė

„SAULĖS“ GRUPĖ – Caritas savanoriai:

  • lanko vienišus pagyvenusius žmones,
  • teikia jiems įvairią pagalbą.

„Saulės“ grupės vadovė Danguolė Vaitekūnienė.

Parapijoje yra daug vyresnio amžiaus žmonių, kurie yra ir jaučiasi vieniši, jiems reikia šilumos ir gero žodžio.

20 „Saulės“ grupės savanorės kartą per savaitę lanko vienišus žmones, su jais bendrauja, juos išklauso, paskaito Šv. Raštą ar kitą dvasinę literatūrą. Sergantiems ir sunkiai vaikštantiems padeda nuvykti pas gydytojus, atneša vaistų iš vaistinės, nuperka maisto produktų, sutvarko būstą. Negalintiems nueiti į bažnyčią, pakviečia į namus kunigą su šv. Sakramentais, palydi malda.

Pagalba vienišiems seniems žmonėms – tai rūpestis nešti pasauliui nors truputį meilės ir gerumo.

 

 

Patarnaukite vieni kitiems kaip geri daugeriopos Dievo malonės šeimininkai, sulig kiekvieno gautąja malone (1 Pt 4, 10)

KREIPKITĖS

Katedros a. 7
35240 Panevėžys
Tel. 8 68238764