Dvasinis palydėjimas

Dažnai dvasinis palydėjimas yra klaidingai tapatinamas su psichologine ar psichoterapine konsultacija. Tiesa, kad dvasiniai palydėtojai turi šiai tarnystei būtinų psichologinių žinių, kurios padeda geriau pažinti žmogų, jo mąstymą, elgesį, reakcijas ir pan., bet dvasinio palydėjimo esminis akcentas – žmogaus turima santykio su Dievu patirtis: jo maldos gyvenimas, abejonės, iššūkiai, dvasiniai sunkumai, apsisprendimai, pasirinkimai, dvasinės įžvalgos, pašaukimo paieškos ir pan.

Dėl pokalbio laiko ir vietos su s. Elija tartis asmeniškai,
mob. 8 68369411,
el. p. seseelija@gmail.com

Palydėtojas kiekvieną priima kaip dovaną. Norintiems geriau pažinti Dievą ir Jo veikimą savo gyvenime, jis gali padėti atpažinti tam tikrus ženklus, įspėti apie pavojus, padrąsinti išlikti gerame, skatinti augti tikėjime, viltyje ir meilėje bei asmeniniame santykyje su Dievu.

Dvasinis palydėjimas yra nuo seno Bažnyčios praktikoje ir tradicijoje žinoma tarnystė. Dviese eiti tikėjimo keliu lengviau. Žmonės, kurie dalinasi tikėjimu, auga labiau.

Dvasiniame pokalbyje dalinamasi apie tai, ką žmogus permąsto ir patiria maldoje. Autentiška malda visada liečia konkretaus žmogaus konkretų gyvenimą. Dievas veikia maldoje ir mūsų kasdienybėje, apie tai ir kalbamės. Įvairūs gyvenimo įvykiai, tiek džiugūs, tiek skaudūs, taip pat yra Dievo Žodis, kurį svarbu išmokti pamatyti, skaityti ir suprasti bei Jam atsiliepti.

Kadangi mūsų gyvenime veikia ne tik Dievo dvasia, bet ir piktoji dvasia – priešas, dažnai jo subtilius veikimo būdus ne taip lengva atpažinti. Jis mėgaujasi vargindamas, klaidindamas, įbaugindamas ir taip stengiasi užmigdyti sąžinę arba atitraukti nuo Dievo kelio. Tikinčiam žmogui svarbu budėti dvasių skyrime.

Dvasinis palydėjimas – puiki vieta ir laikas pasidalinimams apie dvasinę kovą, kurią išgyvena tikintysis.

 

 

Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išmėgink mane ir žinok mano mintis. Pažiūrėk, ar einu klystkeliu, ir vesk mane amžinuoju keliu
(Ps 139, 23-24)