Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros titulinių atlaidų PROTŲ MŪŠIS, 2018 m.

Lapkričio 24 d. šeštadienio vakarą parapijos salėje įvyko katedros titulinių atlaidų proto mūšis.

Susirinkusieji pasidalino į penkias komandas, kurias sudarė net dvi komandos jaunimo, viena – vienuolių kotryniečių. Protmūšyje komandos turėjo progą pasitikrinti žinias ar daugiau sužinoti apie vysk. Kazimierą Paltaroką, katedrą, atlaidus, vargonus ir muziką.

Renginį vedė Ernesta, kuriai talkino komisijos narės savanorės Eglė ir Jūratė, nuotaiką kėlė klebonas Eugenijus, dvasinę pusiausvyrą palaikė kun. Rimantas.

Nors protmūšio dalyviai turėjo pasukti galvą, bet visų nuotaika buvo pakili. Nepaisant prizinių vietų nugalėtojų, dovanų gavo visos komandos, net ir renginio organizatoriai.

Nuoširdžiai dėkojame s. Elijai už protmūšio idėją ir sugalvotus klausimus, savanoriams už pagalbą, o klebonui – už dovanų kaip iš gausybės rago.

Už fotografijas dėkojame Eglei Skujienei.