Pamaldų tvarka ir atlaidai

SEKMADIENIAIS
8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.

PIRMADIENIAIS–PENKTADIENIAIS
7, 8, 18 val.
(penktadieniais 7 val. lotynų kalba)

ŠEŠTADIENIAIS
8, 9, 10, 18 val.

Kiekvieną ketvirtadienį ir šeštadienį 18 val. už gyvuosius ir mirusiuosius meldžiamasi sudėtinėmis intencijomis.

Išpažinčių klausoma prieš ir per kiekvienas šv. Mišias.

Homilijos sakomos sekmadieniais, per iškilmes, laidotuvių šv. Mišiose, 18 val. šv. Mišiose ir kitomis progomis.

ŠV. MIŠIOS kitų bendruomenių KOPLYČIOSE IR PAN. >

Papildomos šv. Mišios

Vysk. K. PALTAROKO GIMNAZIJOS bendruomenei 

paskutinį mėnesio sekmadienį 18 val. katedroje.

VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ dienomis (Vasario 16 d., Kovo 11 d., Liepos 6 d.)
10.30 val. katedroje.

ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS SERGANTIESIEMS IR ARTIMIESIEMS

paskutinį mėnesio šeštadienį 15 val. katedros kriptoje.

Proginės šv. Mišios ir pamaldos

PIRMAISIAIS MĖNESIO
   antradieniais – 18 val. šv. Mišios sudėtine intencija prašant šv. Antano užtarimo.
   trečiadieniais – 18 val. šv. Mišios sudėtine intencija prašant šv. Kazimiero užtarimo.
   penktadieniais – 18 val. šv. Mišios sudėtine intencija į Švč. Jėzaus širdį.
   šeštadieniais – 18 val. šv. Mišios sudėtine intencija prašant Švč. M. Marijos užtarimo.

Gegužės mėnesį – gegužinės pamaldos 17.30 val., Švč. M. Marijos litanija.
Birželio mėnesį – birželinės pamaldos 17.30 val., Švč. Jėzaus Širdies litanija.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija KATEDROJE >

Pamaldos advento metu

Švč. M. Marijos valandos giedamos sekmadieniais prieš 8 val. šv. Mišias.

Pamaldos gavėnios metu

Kryžiaus kelias apmąstomas penktadieniais 17.30 val. ir sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių.
„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais prieš 18 val. šv. Mišias.

Advento ir gavėnios metu organizuojamos susitaikinimo pamaldos vaikams, jaunimui ir suaugusiems.

Atlaidai

Šv. Kazimiero – kovo 4 d. (keliama į sekmadienį). 
Porciunkulės – rugpjūčio 2 d. (keliama į sekmadienį).
Kristaus Karaliaus (titulo) – paskutinį eilinį metų sekmadienį.

 

„Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“ (Jn 6, 35)