Jaunuolių rengimas sakramentams

15–18 m. jaunuoliai Sutvirtinimo sakramentui (jei reikia ir Krikšto bei Pirmajai Komunijai) rengiasi lankydami parapijinės katechezės užsiėmimus, vykstančius kartą per savaitę vienerius mokslo metus.

Jaunuolių tėvelius ir globėjus kartą į mėnesį kviečiamia į jiems skirtus susitikimus, kurie padės pagilinti tikėjimą, taip pat kiveičiame dalyvauti Alfa kurse >

Jaunuolių rengimas vyksta pagal Panevėžio vyskupijos katechetinio centro patvirtintą programą, naudojamas Visuotinės Bažnyčios parengtas jaunimo katekizmas YOUCAT.

Katechezės metu jaunuoliai prisimena ir įtvirtina žinias apie Bažnyčios mokymą. Tikėjimo šviesoje kartu su katechetais bendradarbiaudami ir diskutuodami aptaria šiuolaikiniam jaunimui aktualius klausimus. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šv. Mišių aukoje, buriasi į parapijos bendruomenę, ugdosi atsiverti Šventosios Dvasios veikimui, atvira širdimi priimti Jos teikiamas dovanas.

Plačiau apie Sutvirtinimo sakramentą skaitykite >

Kiekvieną sekmadienį visus jaunuolius, besirengiančius Sutvirtinimo ir kitiems sakramentams, kviečiame dalyvauti 18 val. šv. Mišiose.

Jaunuoliai, norintys pradėti pasirengimą Sutvirtinimo sakramentui, turi iš anksto užsiregistruoti. 

Registracijai užpildome anketą (žr. žemiau, taip pat galima pasiimti raštinėje arba zakristijoje), ir jos, Krikšto bei Pirmosios Komunijos pažymėjimo kopijas pristatome į parapijos raštinę (galima įdėti į pašto dėželę Katedros a. 8) arba nuskanavę siunčiame el. paštu kristauskatedra@gmail.com.

2021–2022 m. m. jaunuolių rengimosi sakramentams tvarka  

   
Jaunimo rengimo sakramentams
registracijos ANKETA ir ATMINTINĖ 

REGISTRACIJA - (dokumentai priimami) nuo 2021 m. rugpjūčio 30 d. iki rugsėjo 22 d. 

PIRMASIS SUSITIKIMAS su jaunimu, jų tėveliais ir globėjais prasidės 18 val. šv. Mišiomis rugsėjo 26 d. (sekmadienį). 

Pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui katechezės prasidės nuo 2020 m. rugsėjo 26 d. ir tęsis iki 2021 m. birželio 30 d. (užsiėmimai vyks 1 val. per savaitę).

 

Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?.. (Mk 10, 17).

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >