Vakarinis choras

Gieda ketvirtadieniais 18 val. šv. Mišiose, gavėnios sekmadieniais 18 val. šv. Mišiose bei Kryžiaus kelio procesijose.

Choro vadovas – Antanas Šauklys,
mob. 8 686 56000, el. p. vargonasa@elekta.lt.

Repeticijos. Ketvirtadieniais 17 val. katedros choro studijoje prie vargonų. Prireikus organizuojamos papildomos repeticijos arba ilginamas jų laikas.

Choras gieda populiarias, senas krikščioniškas tradicijas turinčias giesmes. Choro tikslas – skatinti apeigų dalyvius giedoti kartu.

 

Repeticijose laukiame muzikalių ir giesmę mylinčių giesmininkų, taip pat galima kreiptis nurodytu telefonu.