Alfa kursai

Mūsų parapijoje vyksta Alfa kursas suaugusiems (nuo 18 m.). Kurso metu diskutuojama įvairiomis tikėjimo temomis, gilinamas tikėjimas bei žinios apie krikščionybę.

Kurso viduryje vyks savaitgalio rekolekcijos su išvyka.

Norinčius pagilinti tikėjimą kviečiame prisijungti - antradieniais, 19 val., kun. A. Lipniūno klasėje. Kreiptis į parapijos raštinę >>

Daugiau apie Alfa kursą

Kas yra Alfa kursas?

Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Čia yra galimybė pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus bei rasti bendraminčių. Jis skirtas ir netikintiems, ir tikintiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas.

Alfa kurso turinys

 1. Nejaugi tai viskas?
 2. Kas yra Jėzus?
 3. Kodėl Jėzus mirė?
 4. Kaip įmanoma tikėti?
 5. Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją?
 6. Kodėl ir kaip aš meldžiuosi?
 7. Kas yra Šventoji Dvasia?
 8. Ką veikia Šventoji Dvasia?
 9. Kaip galiu būti pripildytas Šventąja Dvasia?
 10. Kaip galiu pasipriešinti blogiui?
 11. Kaip Dievas mus veda?
 12. Kodėl ir kaip turėčiau papasakoti kitiems?
 13. Ar Dievas gydo šiandien?
 14. Kaip su Bažnyčia?
 15. Kaip nugyventi likusį savo gyvenimą visavertiškai?

Daugiau informacijos www.alfakursas.lt

Katedroje lankiusių Alfa kursą liudijimai

 

ROLANDAS

Alfa kursai man davė labai didelį impulsą mano tikėjimui ir tolesniam gyvenimui. Jie tarsi pažadino mane iš dvasinio sąstingio. Iš "statistinio" kataliko, pasinėrusio į žemiškus reikalus ir  malonumus, tik retkarčiais nedrąsiai pakeliančio akis į dangų, kosminiu greičiu pradėjau keistis į motyvuotą, ieškantį, besidomintį Šv. Raštu žmogų. Pradėjau iš esmės keistis. Su kiekviena Alfa kurso pamoka, tapau jautresnis ir atviresnis mane supančiam pasauliui. Kasdienius dalykus, gyvenimiškas situacijas ir išgyvenimus pradėjau suprasti ir vertinti atlaidžiau. Supratau,  kad pagrindinis veikėjas nesu aš. Aš netapau "kietesniu“ ar atsparesniu nuodėmei, esu  silpnas ir klumpantis, pasižadantis ir vėl tą priesaiką sulaužantis, tačiau tvirtai žinau, kad aš esu jau ne toks pat. Tarp visų mano žemiškų reikalų, planų ir svajonių dabar yra Jis - mano MOKYTOJAS.

 

MIKALDĖ VALIKONYTĖ

Jau kelios dienos nerandu tinkamų žodžių išreikšti ir aprašyti Alfa kursų patirtį. Nepakanka žodžių, o viršų ima begalinis dėkingumas Viešpačiui ir visiems žmonėms už suteiktą malonę būti kartu.

Kai atsigręžiu atgal ir prisimenu laiką, praleistą kurso metu, širdį užlieja malonūs prisiminimai. Klausydavomės mokymų, patirtimi dalindavomės grupelėse, šlovindavom Viešpatį giesmėmis. Buvo labai gera. Šlovinimo giesmės dar ilgai skambėdavo širdyje, su jų aidu gyvendavau visą savaitę. Mokymų metu išgirstos žinios apie krikščionybę žadino dar didesnį "alkį" pažinti Dievą, gyvai bendrauti su Juo. Susitikimai grupelėje ir dalinimasis mintimis su bendraminčiais mane stiprino ir ramino. Labai įsiminė Šv. Dvasios  savaitgalis Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių vienuoliniuose namuose (Sodų g. 10, Panevėžys). Būtent čia adoracijos metu įvyko pirmasis mano susitikimas su gyvuoju Dievu. Šio išgyvenimo, patirties ir tikro meilės sklidino  tėviško apkabinimo  niekada neužmiršiu.

Alfa kursas baigėsi, tačiau tikėjimo kelionė tęsiasi... Atsirado begalinis poreikis bendrauti su Viešpačiu, pažinti Jį, mokytis iš Jo, sekti Juo, skleisti Jo mokymą, dalyvauti Bažnyčios gyvenime.

Esu labai dėkinga Viešpačiui už visus žmones, kuriuos sutikau Alfa kurso metu. Tegul Dievas juos laimina, saugo ir globoja.

Nuoširdžiai dėkoju kunigams, prisidėjusiems prie Alfa kurso organizavimo. Vadovei Zitai ir mano grupelės vadovei s. Elijai – už nuoširdumą, paprastumą, atsidavimą ir už tai, kad padėjo ( ir toliau padeda) eiti Dievo pažinimo keliu. Telaimina Jus Viešpats ir tepripildo Jūsų gyvenimus įvairiomis malonėmis.

 

Alfa 2

Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais (...) lig pat žemės pakraščių (Apd 1, 8).

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >