"Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane - nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs - atras ją. Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad kas jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, - iš tiesų sakau jums, - tasai nepraras savo užmokesčio". (Mt 10, 38-42).

06-28 XIII EILINIS SEKMADIENIS

2 Kar 4, 8-11. 14-16; Rom 6, 3–4. 8-11; Mt 10, 37-42

Primename, kad iki liepos 1 d. yra pratęsta galimybė skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio. Daugiau info vmi.lt>>

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 7, 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas pamaldų tvarkaraštis >

MALDYNAS >

 

 

pnk procentai