Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: "Ramybė jums!"Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: "Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu". Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: "Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos" (Jn 20, 19-23).

Birželio 7 d. - Tėvo diena. Šv. Mišiose melsimės už tėvus, juos laiminsime. Birželio 8 d. (pirmadienį) 18 val. gedulingos šv. Mišios už mirusius tėvus. Šv. Mišioms už tėvus galima aukoti katedros aukų dėžutėse, pažymėtose "Aukos šv. Mišioms už tėvus".

05-31 ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)

Apd 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7. 12–13; Jn 20, 19-23

Primename, kad iki liepos 1 d. yra pratęsta galimybė skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio. Daugiau info vmi.lt>>

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 7, 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas pamaldų tvarkaraštis >

MALDYNAS >

 

 

pnk procentai