Mes, tokios gausybės liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje (Žyd 12, 1-2).

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 7, 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas pamaldų tvarkaraštis >

MALDYNAS >

 

 

 

 

 

 

 

      

  • Registracijos KRIKŠTUI ANKETA
  • VAIKŲ (9–14 m.) rengimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams registracijos ANKETA IR ATMINTINĖ (bus paskelbta nuo 2019-08-15)
  • JAUNUOLIŲ (15–18 m.) rengimo Sutvirtinimo sakramentui registracijos ANKETA IR ATMINTINĖ (bus paskelbta nuo 2019-08-15)
  • SUAUGUSIŲJŲ rengimo Krikšto, Atgailos ir Eucharistijos ar Sutvirtinimo sakramentams registracijos ANKETA (bus paskelbta nuo 2019-08-15)