Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė: "Rabi, kas nusidėjo, - jis pats, ar jo tėvai, - kad gimė neregys?" Jėzus atsakė: "Nei jis nusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireiškti Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė, kolei diena. Ateina naktis, kada niekas negali darbuotis. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa". Tai taręs, jis spjovė žemėn, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam: "Eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje.". Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis (Jn 9, 1-7)

03-22 IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)

1 Sam 16-1b. 6-7. 10-13a; Ef 5, 8-14; Jn 9, 1–41

DĖMESIO! Nuo kovo 16 d. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Daugiau informacijos>>

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 7, 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas pamaldų tvarkaraštis >

MALDYNAS >

 

 

pnk procentai