Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinantį į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: "Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!" Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: "Eikite, pasirodykite kunigams!" Ir beeidami jie pasveiko. (Lk 17, 11-14)

10-13 XXVIII EILINIS SEKMADIENIS

2 Kar 5, 14-17; 2 Tim 2, 8-13; Lk 17, 11-19