Statistika

DUOMENYS2015201620172018-----
Gyventojų ~40 000 ~40 000 ~35 000    
Katalikų ~35 000 ~32 000 ~30 000    
Pakrikštyta 160 166 131    
Priėmė Pirmąją Komuniją 236 234 155    
Sutvirtinta 141 138 140    
Palaiminta santuokų 72 59 62    
Ligonių sakramentu
aprūpinta
333 178 269    
Palaidota 280 166 266    
Sekmadienio pamaldose
dalyvauja
~1 500 ~1 650 ~1 550