Sužadėtinių rengimas Santuokai

Norintys susituokti katalikai rengiasi Santuokai lankydami Sužadėtinių pasirengimo Santuokos sakramentui kursus.

Kursą sudaro 8 temos:

  • 1 tema. Meilė - Santuokos duona ir vynas.
  • 2 tema. Kas turi įtakos bendravimui?
  • 3 tema. Keistis kartu.
  • 4 tema. Atleisti ir švęsti.
  • 5 tema. Katalikiškas požiūris į lytiškumą.
  • 6 tema. Vaikai - Dievo dovana. Šeimos planavimas. Gyventi katalikiškoje šeimoje. 
  • 7 tema. Dievas ir Bažnyčia.
  • 8 tema. Santuokos sakramentas.

Susitikimai vyksta pirmadieniais ir antradieniais nuo 19 val. Katedros parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3) >>

Norinčius Sužadėtinių kursus lankyti katedros parapijoje  prašome kreiptis į katedros raštinę (Katedros a. 8), tel. 845 50 22 81, el. paštas kristauskatedra@gmail.com.

Plačiau apie Santuokos sakramentą, pasirengimą jam ir jo apeigas skaitykite >

DĖMESIO!

2018 m. birželio 12 d. Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje ganytojai aptarė sužadėtinių pasiruošimo Santuokos sakramentui klausimus. Lietuvoje įprasta vestuves pradėti planuoti prieš 9-12 mėnesių, o dabartinė registracijos santuokai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius nuostata neretai sukelia keblumų norint laiku pasiruošti šiam svarbiam gyvenimo įvykiui. 

Siekdami suteikti daugiau laiko ir galimybių sužadėtiniams gerai pasiruošti Santuokos sakramento priėmimui, Lietuvos vyskupai nusprendė nustatyti naują minimalų registracijos Santuokai terminą: nuo 2019 m. sausio 1 d. visose Lietuvos vyskupijose Santuokai registruotis reikės ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius iki pageidaujamos sakramento priėmimo datos. 

Taip pat pakrikštytieji sužadėtiniai turėtų būti priėmę ir Sutvirtinimo sakramentą.

Daugiau informacijos >>

 

Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti (Koh 4, 9-10).

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >