Suaugusiųjų rengimas sakramentams

Suaugusieji (nuo 18 m.), norintys priimti Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ar Sutvirtinimo sakramentus, rengiasi jiems lankydami Suaugusiųjų rengimo sakramentams katechezes.

Priėmusieji šiuos sakramentus ir norintys susituokti Katalikų Bažnyčioje, rengiasi Sužadėtinių kursuose >

Suaugusiųjų katechezė skirta trims žmonių grupėms:

  • nekrikštytiems (jie rengiasi priimti Įkrikščioninimo sakramentus, t. y. Krikštą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą);
  • pakrikštytiems kitoje krikščioniškoje bažnyčioje;
  • pakrikštytiems, bet nepriėmusiems Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentų.

Plačiau apie sakramentus skaitykite >

Registracija į suaugusiųjų rengimosi grupę vyksta nuo 2018 m. rugpjūčio 19 iki spalio 4 d., nespėjusius užsiregistruoti kviečiame į pirmąjį susitikimą.

Pirmasis susitikimas 2018 m. spalio 4 d. (ketvirtadienis) 18.45 val. parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3, Panevėžys), kuriame vyskupas, klebonas ir katechetai suteiks informaciją ir atsakys į klausimus.

   
Suaugusių rengimo sakramentams
registracijos ANKETA ir ATMINTINĖ

Katechezės vyksta kartą per savaitę nuo 2018 m. spalio 4 d. iki 2019 m. Šv. Dvasios atsiuntimo šventės (Sekminių).

 

 

Nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, – kas gera, tinkama ir tobula (Rom 12, 2).

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 7, 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >