Suaugusiųjų rengimas sakramentams

Suaugusieji (nuo 18 m.), norintys priimti Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ar Sutvirtinimo sakramentus, rengiasi jiems lankydami Suaugusiųjų rengimo sakramentams katechezes.

Priėmusieji šiuos sakramentus ir norintys susituokti Katalikų Bažnyčioje, rengiasi Sužadėtinių kursuose >

Suaugusiųjų katechezė skirta trims žmonių grupėms:

  • nekrikštytiems (jie rengiasi priimti Įkrikščioninimo sakramentus, t. y. Krikštą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą);
  • pakrikštytiems kitoje krikščioniškoje bažnyčioje;
  • pakrikštytiems, bet nepriėmusiems Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentų.

Plačiau apie sakramentus skaitykite >

Registracija į suaugusiųjų rengimosi grupę vyksta nuo 2019 m. rugsėjo 8 d. iki spalio 10 d., nespėjusius užsiregistruoti kviečiame į pirmąjį susitikimą.

Pirmasis susitikimas - 2019 m. spalio 10 d., 18.45 val., parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3, Panevėžys).

   
Suaugusių rengimo sakramentams
registracijos ANKETA ir ATMINTINĖ

Katechezės vyksta kartą per savaitę nuo 2019 m. spalio 10 d. iki 2020 m. Šv. Dvasios atsiuntimo šventės (Sekminių).

 

 

Nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, – kas gera, tinkama ir tobula (Rom 12, 2).

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 7, 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >