Apie parapijos Caritas

Parapijos Caritas veikla:

  • savanorystė;
  • pagalba skurstančioms šeimoms ir vienišiems žmonėms („Saulės“ grupė >);
  • pagalba neįgaliesiems (lankoma namie, aprūpinama maisto produktais, drabužiais, avalyne, slaugos priemonėmis);
  • pagalba drabužiais ir maisto produktais.
  • Dėmesio! Šiuo metu drabužių ir kitos paramos Caritas nepriima.

Norinčius savanoriauti ar kitais būdais prisidėti prie Panevėžio katedros Caritas veiklos, taip pat ieškančius pagalbos kviečiame kreiptis nurodytu laiku arba telefonu.

Už parapijos Caritas veiklą atsakinga Birutė Kazlauskienė.

 

Caritas, remdamasis Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu, vykdo humanitarinę pagalbą ir padeda vargstantiems, visais būdais siekia išsaugoti žmogaus orumą.

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos Caritas savanoriai, tarnaudami Kristaus dvasioje, visus metus teikia socialines paslaugas ir globoja 190 šeimų, 140 bedarbių, 90 vienišų senelių, 50 žmonių su negalia, rūpinasi našlaičiais.

Parapijos Caritas 3 metus įgyvendino projektą, remiamą Amerikos Katalikų Religinės Šalpos organizacijos. Už gautas lėšas buvo perkami maisto produktai, kuriais buvo aprūpintos šeimos, vieniši seneliai, žmonės su negalia ir kt.

Panevėžio mieste nuolat auga žmonių skaičius, kuriems reikalinga pagalba, todėl Caritas parama yra labai svarbi.

Taip pat Caritas savanorės daug jėgų ir laiko skiria organizuojant ir vykdant kasmetines akcijas: „Gerumas mus vienija“, „Velykinis margutis stokojantiems“, „Įžiebkime viltį kartu“, kurių metu renkami maisto produktai, drabužiai, piniginės lėšos.

Advento metu vykdomos akcijos „Gerumas mus vienija“ pagrindinis akcentas – žvakelė, kuri mus visus suartina ir vienija, o gautos aukos už žvakeles skiriamos parapijos vargstantiems.

Velykinė akcija „Velykinis margutis stokojantiems“ ypač dosni būna Caritas remiamiems sunkiai gyvenantiems parapijiečiams.

Parapijos Caritas neapsiriboja vien maisto produktų paketų dalinimu. Daug darbo tenka įdėti priimant, tvarkant, rūšiuojant ir dalinant atneštus drabužius, avalynę, patalinę ir kitus ūkinės paskirties daiktus (per metus susidaro iki 10 tonų). Taip pat iš gyventojų priimamos ir slaugos priemonės (neįgaliųjų vežimėliai, ramentai, vaikštynės, stovinės ir kt.), kurios ligos ar negalios metu nemokamai paskolinamos ligoniams ar neįgaliesiems. Savanorės padeda vargingoms šeimoms, neįgaliesiems ir kt. įsigyti televizorius, baldus, vaikiškus vežimėlius.

Jau 8 metai parapijos Caritas žmonėms padeda „Saulės“ grupės savanoriai, kurie lanko ligonius, padeda jiems buityje, sušelpia apranga, slaugos priemonėmis bei maisto produktais.

Iš viso katedros parapijos Caritas darbuojasi 40 savanoriai, iš jų 20 priklauso „Saulės“ grupei.

Caritas savanorių rūpestis ir tikslas geriau ir nuoširdžiau padėti vargstantiems, palengvinti jų buitį, suteikti vilties.

Parapijos Caritas nariai kasmet dalyvauja jiems skirtose parapijos ir vyskupijos rekolekcijose, seminaruose, glaudžiai bendradarbiauja su kitomis socialinę atskirtį mažinančiomis organizacijomis, esančiomis Panevėžio mieste ir rajone.

Parapijos Caritas dėkoja Panevėžio miesto gyventojams ir parapijiečiams už labdarą maisto produktais, drabužiais ir kt. Džiugu, kad atsiranda vis daugiau žmonių, norinčių savo širdis atverti ir pagalbos ranką ištiesti tiems, kuriems labiausiai reikalinga šiluma, supratimas ir atjautà.

Tikime, kad ir ateityje visi bendromis jėgomis, Viešpačiui laiminant, ieškosime būdų mažinti vargą ir skurdą mūsų mieste.

 

Tad, būdami visa ko pertekę – tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, – pasirodykite pertekę ir dosnumo (2 Kor 8, 7).

KATEDROS CARITAS

Katedros a. 7
35240 Panevėžys
Tel. (8 45) 50 22 84

Darbo laikas:

II  14–17 val.