Vyrų choras

Gieda kiekvieną sekmadienį 8 val. šv. Mišiose bei kitose religinėse šventėse.

Choro vadovas – Antanas Šauklys,
mob. 8 686 56000, el. p. vargonasa@elekta.lt.

Repeticijos. Trečiadieniais nuo 18.30 val. iki 20 val. katedros choro studijoje prie vargonų. Prireikus organizuojamos papildomos repeticijos arba ilginamas jų laikas.

Choras tęsia liaudiško giedojimo tradicijas. Choro repertuare — įvairios bažnytinės giesmės.

 

Kviečiame naujus vyrus į repeticijas, taip pat galima kreiptis ketvirtadieniais po 18 val. šv. Mišių bei skambinti nurodytu telefonu.

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >