V-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2024-04-27 |
20210502 Easter5B grapes 710x340px
  • Balandžio 29 d. (pirmadienis) – Šv. Kotrynos Sienietės mergelės, Bažnyčios mokytojos ir Europos globėjos šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Gegužės 1 d. (trečiadienis) prasideda  gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. Litanija giedama šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., o sekmadieniais po Sumos.
  • Gegužės 3 d. (penktadienis) – Šv. Pilypo ir Jokūbo apaštalų šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Gegužės 1, 3 ir 4 dienos yra pirmieji mėnesio trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišios minėtomis dienomis aukojamos sudėtinėmis intencijomis atitinkamai į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
  • Gegužės 5 d. VI Velykų sekmadienis ir Motinos diena. Visose Šv. Mišiose melsimės už Motinas, po Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas Motinoms. Po Sumos Eucharistinė procesija.
  • Gegužės 6 d. (pirmadienis) 18.00 val. melsimės už mirusias Motinas.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą