Vaikų rengimas sakramentams

9–14 m. vaikai Krikštui, Pirmajai Komunijai (Atgailos ir Eucharistijos sakramentams) rengiasi lankydami vaikų katechezės susitikimus, vykstančius kartą per savaitę vienerius mokslo metus.

Jų tėveliai ar globėjai kartą į mėnesį kviečiami į jiems skirtus susitikimus, kurie padės pagilinti tikėjimą, taip pat kiveičiami į Alfą kursą > 

Jaunuoliai (nuo 15 m.) Krikštui ir Pirmajai Komunijai rengiasi pagal rengimosi Sutvirtinimo sakramentui programą >

Savaitinių susitikimų diena ir valanda (trys priimtini variantai) pasirenkami iš registracijos anketoje paskelbto sąrašo.

Pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams parapijinė katechezė vykoma pagal Panevėžio vyskupijos katechetikos centro patvirtintą programą. Katechezės metu pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi melstis, rengiamasi sakramentiniam gyvenimui, ugdomos krikščioniškos dorovinės nuostatos, skatinamas bendruomeninis šventimas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šv. Mišių aukoje, adventui ir gavėniai skirtuose susitikimuose šeimoms buriamės į parapijos bendruomenę, mokomės atsiverti Dievo meilei, patiriame Jo artumą. 

Plačiau apie Atgailos ir Eucharistijos sakramentus skaitykite >

Kiekvieną sekmadienį visus vaikučius, besirengiančius Krikšto, Atgailos ir Eucharistijos sakramentams, kartu su tėveliais kviečiame dalyvauti  10.30 val. šv. Mišiose.

Norintys pradėti pasirengimą Atgailos ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai), turi iš anksto užsiregistruoti. 

Registracijai užpildome anketą (žr. žemiau, taip pat galima pasiimti raštinėje arba zakristijoje), ir jos bei Krikšto pažymėjimo kopiją pristatome į parapijos raštinę (galima įdėti į pašto dėželę Katedros a. 8) arba nuskanavę siunčiame el. paštu kristauskatedra@gmail.com.

2021–2022 m. m. vaikų rengimosi sakramentams tvarka 

   
Vaikų rengimo sakramentams
registracijos ANKETA ir ATMINTINĖ

REGISTRACIJA - (dokumentai priimami) nuo  2021 m. rugpjūčio 30 d. iki rugsėjo 22 d.

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėveliais ir globėjais prasidės šv. Mišiomis  rugsėjo 26 d. (sekmadienį) 10.30 val. Po jų parapijos klebonas ir katechetės suteiks informaciją, paskelbs grupių sąrašus ir atsakys į klausimus (dalyvavimas privalomas). 

KATECHEZĖS PRASIDEDA nuo 2021 m. rugsėjo 26 d. ir tęsis iki 2022 m. gegužės 31 d. (užsiėmimai vyks 1 val. per savaitę).

 

Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė (Mk 10, 14).

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >