Mišrus choras

Gieda kiekvieną sekmadienį 12 val. šv. Mišiose bei kitose religinėse šventėse ir iškilmėse.

Choro vadovas – Antanas Šauklys,
mob. 8 686 56000, el. p. vargonasa@elekta.lt.

Choro seniūnė – D. Šimėnienė,
mob. 8 652 34328.

Repeticijos. Penktadieniais katedros choro studijoje prie vargonų. Moterų repeticija nuo 15 iki 17 val., vyrų – nuo 18.45 iki 20.30 val. Prireikus organizuojamos papildomos repeticijos arba ilginamas jų laikas.

Choras puoselėja sakralinio mišraus chorinio giedojimo tradicijas. Repertuarą sudaro — įvairios bažnytinės giesmės.

 

Kviečiame visus vyrus ir moteris į choro repeticijas arba kreiptis sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių bei skambinti nurodytais telefonais.

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >