Mišrus choras

Gieda kiekvieną sekmadienį 12 val. šv. Mišiose bei kitose religinėse šventėse ir iškilmėse.

Choro vadovas – Antanas Šauklys,
mob. 8 686 56000, el. p. vargonasa@elekta.lt.

Choro seniūnė – D. Šimėnienė,
mob. 8 652 34328.

Repeticijos. Penktadieniais katedros choro studijoje prie vargonų. Moterų repeticija nuo 15 iki 17 val., vyrų – nuo 18.45 iki 20.30 val. Prireikus organizuojamos papildomos repeticijos arba ilginamas jų laikas.

Choras puoselėja sakralinio mišraus chorinio giedojimo tradicijas. Repertuarą sudaro — įvairios bažnytinės giesmės.

 

Kviečiame visus vyrus ir moteris į choro repeticijas arba kreiptis sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių bei skambinti nurodytais telefonais.