Skelbimai

XVI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-07-20
 • Liepos 22 d. (pirmadienis) šv. Marijos Magdalietės šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Liepos 23 d. (antradienis) Šv. Brigitos vienuolės ir Europos globėjos šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Liepos 25 d. (ketvirtadienis) šv. Apaštalo Jokūbo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Liepos 28 d. (sekmadienis) pagrindinė atlaidų diena Kryžių kalne.
 • Liepos 27 d. (šeštadienis) Pabiržės bažnyčioje vyks XIX Panevėžio Vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresas. Autobusas išvyksta 7.30val. nuo Švč. Trejybės Bažnyčios. Registracija pas savo būrelių vadovus iki liepos 17 d.
 • Rugpjūčio 4 d. (sekmadienis) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami vykti į atlaidus Skaistkalnėje. (Latvija) Plačiau skelbimų lentoje.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-07-14
 • Liepos 27 d. (šeštadienis) Pabiržės bažnyčioje vyks XIX Panevėžio Vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresas. Autobusas išvyksta 7.30 val. nuo Švč. Trejybės Bažnyčios. Registracija pas savo būrelių vadovus iki liepos 17 d.
 • Rugpjūčio 4 d. (sekmadienis) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami vykti į atlaidus Skaistkalnėje. (Latvija) Plačiau skelbimų lentoje.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XIV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-07-06
 • Praėjusį sekmadienį popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams paremti surinkta 2105 eurai. Ačiū už aukas.
 • Liepos 10 d. (trečiadienis) organizuojama piligriminė kelionė į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Autobusas išvyksta 8.00val. nuo pagrindinių Katedros vartų. Registracija zakristijoje arba raštinėje.
 • Liepos 11 d. (ketvirtadienis) – Šv. Benedikto, abato, Europos globėjo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Liepos 12 d. (penktadienis) – pal. vyskupo Jurgio Matulaičio minėjimas. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Liepos 7-14 d. pal. Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolėje.
 • Liepos 14 d. 10.30 val. ir 18 val. kun. Tomas kviečia į šv. Mišias, kuriose dėkos Dievui ir žmonėms už tarnystę katedroje. Kun. Tomas paskirtas Troškūnų, Raguvėlės, Surdegio parapijų klebonu. 
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-06-29
 • Birželio 30 d. (sekmadienis) – rinkliava popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams. (Šv. Petro Skatikas)
 • Liepos 2 d. (antradienis) – Švč. M. Marijos Šeimų Karalienės šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Vakarinėse Šv. Mišiose laiminamos šeimos.
 • Liepos 3 d. (trečiadienis) – Šv. Tomo apaštalo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Liepos 6 d. (šeštadienis) – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. 10.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Tėvynę Lietuvą.
 • Liepos 2, 3, 5 ir 6 dienos yra pirmieji mėnesio antradienis, trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. 18.00 val. minėtomis  dienomis melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis, atitinkamai į Šv. Antaną, į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos širdis.
 • Liepos 1-12 d. – didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-06-23
 • Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
 • Birželio 24 d. (pirmadienis) – Šv. Jono Krikštytojo Gimimo Iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Birželio 29 d. (šeštadienis) – Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 10.00 ir 18.00 val.
 • Birželio 30 d. (sekmadienis) – rinkliava popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams. (Šv. Petro Skatikas)
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-06-15
 • Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

X-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-06-09
 • Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
 • Birželio 14 d. (penktadienis) – palaimintojo Teofiliaus Matulionio vyskupo ir kankinio minėjimas.
 • Birželio 14 d. (penktadienis) – gedulo ir vilties diena. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. 19.00 val. koncertas okupacijų, genocido ir sovietmečio represijų aukų atminimui G. Faure REQUIEM.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės)

2024-06-01
 • Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
 • Birželio 4, 5 ir 7 – oji dienos yra pirmieji mėnesio antradienis, trečiadienis ir penktadienis. Minėtomis dienomis 18.00val.  Šv. Mišios aukojamos  sudėtinėmis aukotojų intencijomis – į Šv. Antaną, Šv. Kazimierą ir į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Birželio 7 d. (penktadienis) – Švč. Jėzaus Širdies Iškilmė. Kunigų šventėjimo diena. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ

2024-05-25
 • Gegužės 30 d. (ketvirtadienis) 20.00 val. katedroje sakralinio meno pažinimo ir sklaidos renginys „Opus Mirabile“ – renesanso genijaus freskų impresijos Povilo Puzino potėpiuose. (Plačiau skelbimų lentoje)
 • Birželio 1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. M. Marijos Širdį.
 • Birželio 2 d. (sekmadienis) – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (devintinės) iškilmė. Eucharistinė procesija nuo Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios prasidės 10.00val. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Birželio 2 d. pirmasis birželio mėnesio sekmadienis – Tėvo diena. Po kiekvienų Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas tėvams. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei katedroje vyks šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)

2024-05-19
 • Gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 19 d. (sekmadienis) po Sumos (13.30 val.) koncertas vaikų gynimo dienai. Dalyvauja Panevėžio muzikinio teatro choras.
 • Gegužės 23 d. (ketvirtadienis) – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Katalikiškai žiniasklaidai surinkta 2770 eurų. Ačiū už aukas.
 • Gegužės 26 d. (sekmadienis) – ŠVENČIAUSIOS TREJYBĖS IŠKILMĖ. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės)

2024-05-11
 • Gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 14 d. (antradienis) – Šv. Apaštalo Motiejaus šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Gegužės 19 d. (sekmadienis) – ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO IŠKILMĖ. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Prieš Sumą Sekminių procesija.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

VI-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2024-05-04
 • Gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 6 d. (pirmadienis) 18.00 val. melsimės už mirusias Motinas.
 • Gegužės 7 d. - pirmasis mėnesio antradienis.  18.00 val. Šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
 • Gegužės 12 d. (sekmadienis) – KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Pasaulinė socialinio komunikavimo diena.
 • Gegužės 12 d. (sekmadienis) – Marijos radijo renginys – MARIJATONAS. Renkamos aukos Ukrainos Marijos radijui.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

V-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2024-04-27
 • Balandžio 29 d. (pirmadienis) – Šv. Kotrynos Sienietės mergelės, Bažnyčios mokytojos ir Europos globėjos šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Gegužės 1 d. (trečiadienis) prasideda  gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. Litanija giedama šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., o sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 3 d. (penktadienis) – Šv. Pilypo ir Jokūbo apaštalų šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Gegužės 1, 3 ir 4 dienos yra pirmieji mėnesio trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišios minėtomis dienomis aukojamos sudėtinėmis intencijomis atitinkamai į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Gegužės 5 d. VI Velykų sekmadienis ir Motinos diena. Visose Šv. Mišiose melsimės už Motinas, po Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas Motinoms. Po Sumos Eucharistinė procesija.
 • Gegužės 6 d. (pirmadienis) 18.00 val. melsimės už mirusias Motinas.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

IV-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2024-04-20
 • Balandžio 14 d.  Ukrainai surinkta 4070 eurų. Ačiū už pagalbą.
 • Balandžio 25 d. (ketvirtadienis) – Šv. Evangelisto Morkaus šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Balandžio 28 d. (sekmadienis) – pasaulinė gyvybės diena. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

III-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2024-04-13
 • Balandžio 14 d. (sekmadienis) – rinkliava  Ukrainai.
 • Balandžio 20 d. (šeštadienis) Švč. Trejybės bažnyčioje vyks Lietuvos dominikonų pasauliečių susitikimas. Tema Šv. Kotrynos Sienietės gyvenimas ir veikla.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

II-ojo Velykų sekmadienio - Atvelykio skelbimai (Dievo Gailestingumo sekmadienis)

2024-04-07
 • Balandžio 8 d. (pirmadienis) – VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Didįjį Penktadienį Šv. Žemei surinkta 1085 eurai. Ačiū už aukas.
 • Balandžio 14 d. (sekmadienis) – rinkliava bus skiriama Ukrainos žmonėms.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)

2024-03-31

Su šv. Velykomis - Jėzaus Kristaus prisikėlimo švente! Aleliuja!

 

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienio skebimai

2024-03-24

Didžiosios  savaitės pamaldų tvarka:

 • Pirmadienį, Antradienį ir Trečiadienį Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Ketvirtadienį Šv. Krizmos Šv. Mišios 11.00 val. Paskutinės Vakarienės 18.00 val. 8.00 val. Šv. Mišių nebus.
 • Penktadienį Kryžiaus pagarbinimo pamaldos prasidės 18.00 val. Rinkliava Šventajai Žemei.
 • Šeštadienį - Velyknakčio Vigilija – 20.00 val.
 • Kovo 31 d. – 8.00 val. Kristaus Prisikėlimo Iškilmė – Velykų procesija ir Šv. Mišios - 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Balandžio 1 d. – Antroji Velykų diena. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

 

 

V-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2024-03-16
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmąstomos kryžiaus kelio stotys,  šeštadieniais giedami graudūs verksmai.
 • Kovo 19 d. (antradienis) – Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Kovo 24 d. – Kristaus Kančios (Verbų) Sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. 12.00 val. Šv. Mišiose – Verbų procesija.
 • Kovo 24 d. Maltos Ordino pagalbos tarnyba vykdys akciją „Lurdo žvakelės“ bažnyčios gale po 9.15, 10.30 ir 12.00 val. Šv. Mišių. Akcijos tikslas – surinkti lėšų neįgaliųjų ir juos lydinčių maltiečių piligriminei kelionei į Lurdą 4.28 – 5.11 d.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

IV-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2024-03-10
 • Kovo 11 d. (pirmadienis) – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios 8.00, 10.30 ir 18.00 val.
 • Kovo 16 d. (šeštadienis) 16.30 val. koncertas laukiant didžiosios prisikėlimo šventės – „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“. Dalyvauja Panevėžio muzikinio teatro kvartetas.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmastomos kryžiaus kelio stotys, šeštadieniais giedami graudūs verksmai.
 • Kovo 17 d. – penktasis gavėnios sekmadienis. Gavėnios rekolekcijos. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Po Sumos senąsias kantinčkines giesmes atliks svečiai iš Klaipėdos „Marijos Taikos Karalienės“ parapijos.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.