Skelbimai

II-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2024-02-25
 • Kovo 1 ir 2 d. – pirmieji mėnesio penktadienis ir šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Švč. Jėzaus ir Švč. M. Marijos Širdis.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmastomos kryžiaus kelio stotys,  šeštadieniais giedami graudūs verksmai.
 • Kovo 3 d. – trečiasis gavėnios sekmadienis ir Šv. Kazimiero atlaidai. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Po Sumos Eucharistinė procesija. Agapė parapijos namuose.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą. 

 

I-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2024-02-17
 • Vasario 22 d. (ketvirtadienis) – Šv. Petro, apaštalo sosto šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris šią dieną aplanko katedrą ir sukalba Viešpaties maldą ir tikėjimo išpažinimą.
 • Penktadieniais gavėnios laiku 17.30 val. – Kryžiaus kelio stočių apmastymas.
 • Šeštadieniais gavėnios laiku 17.30 val.  – Graudūs verksmai.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

VI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-02-10
 • Vasario 14 d. (trečiadienis) – Pelenų diena. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Kiekvienose Šv. Mišiose atliekama pelenų barstymo apeiga.
 • Vasario 16 d. (penktadienis) minėsime Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Šv. Mišios 8.00, 10.30 ir 18.00 val. 17.30 val. – kryžiaus kelio stočių apmastymas.
 • Vasario 17 d. (šeštadienis) – Graudūs verksmai giedami 17.30 val.
 • Vasario 18 d. Pirmasis Gavėnios sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

V-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-02-03
 • Vasario 5 d. (pirmadienis) Šv. Agotos minėjimas. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Po kiekvienų Šv. Mišių šventinama duona ir vanduo.
 • Vasario 6 ir 7 dienos – pirmieji mėnesio antradienis ir trečiadienis. Minėtomis dienomis vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Šv. Antaną ir Šv. Kazimierą.
 • Vasario 11 d. – (sekmadienis) – pasaulinė ligonių diena. Meldžiamasi už sergančiuosius, po Sumos bus teikiamas Ligonių Sakramentas.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

IV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-01-28
 • Vasario 2 d. (penktadienis) – Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios). Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Po kiekvienų Šv. Mišių šventinamos žvakės. Vakarinėse Šv. Mišiose Grabnyčių procesija. Pasaulinė pašvęstojo gyvenimo diena.
 • Vasario 3 d. (šeštadienis) minimas Šv. Blažiejus. Pagal nusistovėjusį paprotį vakarinėse Šv. Mišiose bus teikiama sakramentalija, sauganti nuo gerklės ligų.
 • Vasario 2 ir 3 dienos – pirmieji mėnesio penktadienis ir šeštadienis. Minėtomis dienomis vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Švč. Jėzaus ir M. Marijos Širdis.
 • Vasario 4 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. Po Sumos Eucharistinė procesija.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

III-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-01-21
 • Sausio 21 d. (sekmadienis) 15.00 val. Katedroje vyks ekumeninės pamaldos. Kviečiame dalyvauti.
 • Sausio 25 d. (ketvirtadienis) – Apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė. Baigiasi maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

II-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-01-14
 • Sausio 20d. (šeštadienis) organizuojami lektorių kursai tiems, kurie nori skaityti Dievo Žodį Šv. Mišiose. Pradžia 10.00 val. Parapijos namų salėje. Registracija zakristijoje.
 • Sausio 18 d. (ketvirtadienis) prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
 • Šeštadieniais Šv. Mišios 8.00, 10.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

Kristaus Krikštas

2024-01-07
 • Sausio 20 d. (šeštadienis) organizuojami lektorių kursai tiems, kurie nori skaityti Dievo Žodį Šv. Mišiose. Pradžia 10.00val. Parapijos namuose A. Lipniūno klasėje. Registracija zakristijoje.
 • Šeštadieniais Šv. Mišios 8.00, 10.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS (JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS) sekmadienio skelbimai

2023-12-30
 • Sausio 1 d. (pirmadienis) – Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė. Šv. Mišios 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Pasaulinė taikos diena.
 • Sausio 2, 3, 5 ir 6 dienos atitinkamai pirmieji mėnesio antradienis, trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Minėtomis dienomis 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną, Šv. Kazimierą, Švč. Jėzaus ir Švč. M. Marijos Širdis.
 • Sausio 6 d. (šeštadienis) – Kristaus Apsireiškimo iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 9.00, 10.00 ir 18.00 val.
 • Nuo sausio 13 dienos šeštadieniais šv. Mišios bus aukojamos  8.00, 10.00 ir 18.00 val.
 • Sausio 7 d. (sekmadienis) – Kristaus Krikšto šventė. Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. Po Sumos eucharistinė procesija.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

IV-ojo Advento sekmadienio skelbimai

2023-12-23
 • Gruodžio  24 d. – Kūčios. Po Sumos parapijos namų salėje (antrame aukšte) Kūčių vakarienė vienišiems žmonėms. 21.00 val. – Piemenėlių Šv. Mišios ir Prakartėlės pašventinimas.
 • Šv. Kalėdų dieną gruodžio 25 d. Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Gruodžio 25 d. 10.30 val. Šv. Mišiose giedos Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Gospel Choras. Vadovė Beatričė Šimaitytė.
 • Antrąją Šv. Kalėdų dieną, Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Gruodžio 31 d. (sekmadienis) Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 23.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

III-ojo Advento sekmadienio skelbimai

2023-12-17
 • Gruodžio 10 d. (sekmadienis) – CARITUI surinkta 3180 eurų.
 • Gruodžio  24 d. – Ketvirtasis Advento sekmadienis – Kūčios. Šv. Mišios: 8.00, 9.15, 10.30, ir 12.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos. 21.00 val. – Piemenėlių Šv. Mišios ir Prakartėlės pašventinimas.
 • Šv. Kalėdų dieną gruodžio 25 d. Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Antrąją Šv. Kalėdų dieną, Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Gruodžio 31 d. (sekmadienis) Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 23.00 val.
 • Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių Katedroje, kitu laikų parapijos raštinėje.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

II-ojo Advento sekmadienio skelbimai

2023-12-09
 • Gruodžio 10 d. (sekmadienis) – rinkliava skiriama Caritui.
 • Gruodžio 16 d. (šeštadienis) nuo 8.00 val. iki Gruodžio 17 d. (sekmadienis) 8.00 val. – visą parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija prašant taikos visam pasauliui, ypač Ukrainos Žemei, bei prašant pašaukimų į kunigystę, pašvęstąjį ir šeimos gyvenimą.
 • Gruodžio 17 d. – trečiasis Advento sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos. 17.00 val. – katechezė.
 • Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių Katedroje, kitu laikų parapijos raštinėje.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą

 

I-ojo Advento sekmadienio skelbimai

2023-12-03
 • Gruodžio 5 d. ir 6 d. – pirmieji mėnesio antradienis ir trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose minėtose dienose melsimės aukotojų sudėtinėmis intencijomis, atitinkamai į Šv. Antaną ir į Šv. Kazimierą.
 • Gruodžio 8 d. (penktadienis) – Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Šią dieną 12.00val. Katedroje bus aukojamos Šv. Mišios minint mons. Juozapo Antanavičiaus pirmąsias mirties metines.
 • Gruodžio 10 d. – antrasis Advento sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos. 12.00 val.  Šv. Mišiose melsis vysk. Eugenijus Bartulis ir pristatys 2024 m. kalendorių.
 • Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių Katedroje, kitu laikų parapijos raštinėje.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (Kristus Karalius) skelbimai

2023-11-26
 • Lapkričio 30 d. (ketvirtadienis) – Šv. Andriejaus Apaštalo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Gruodžio 1 ir 2 d. – pirmieji mėnesio penktadienis ir šeštadienis. Šiomis dienomis 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis, atitinkamai į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Gruodžio 3 d. – pirmasis Advento sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30 ir 18.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos.
 • Gruodžio 3d. (sekmadienis) kiekvienose Šv. Mišiose bus šventinami kalėdaičiai, kurių bus galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXXIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-11-19
 • Lapkričio 22 d. (trečiadienis) 18.00 val. Šv. Mišiose giedos Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mišrus choras.
 • Lapkričio 25 d. (šeštadienis) K. Paltaroko gimnazijoje vyks atsinaujinimo diena. (programa skelbimų lentoje)
 • Lapkričio 26 d. (sekmadienis) – Kristaus Karaliaus iškilmė ir Katedros titulo atlaidai. 12.00 val. Šv. Mišiose bus konsekruojamas naujas altorius. Dalyvaus Arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXXII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-11-12
 • Lapkričio 16 d. (ketvirtadienis) – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, GAILESTINGUMO MOTINOS IŠKILMĖ. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Lapkričio 18 d. (šeštadienis) autobusas į Aušros vartų atlaidus išvyksta 8.00val. nuo katedros pagrindinių vartų.
 • Lapkričio 25 d. (šeštadienis) K. Paltaroko gimnazijoje vyks atsinaujinimo diena. (programa skelbimų lentoje)
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXXI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-11-05
 • Vėlinių oktavą (11.02-08) vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius. Galimybė mirusiems pelnyti visuotinius atlaidus, išpildžius atlaidams gauti sąlygas – būti malonės stovyje, aplankyti kapines ir pasimelsti už mirusiuosius.
 • Lapkričio 7 d. (antradienis) 12.00 val. katedroje bus aukojamos Šv. Mišios už mirusius vyskupus ir kunigus. Kviečiame dalyvauti.
 • Lapkričio 9 d. (ketvirtadienis) – Laterano Bazilikos pašventinimo metinės. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-10-28
 • Misijų sekmadienį surinkta 3585 eurai. Ačiū už aukas.
 • Lapkričio 1 d. (trečiadienis) – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. Kunigai lankysis kapinėse: Katedros 13.30 val., Paviešėčių - 14.00 val., Šilagalio 14.00 val. Lepšių – 14.15 val. Po vakarinių Šv. Mišių gedulinė procesija katedroje.
 • Lapkričio 2 d. (ketvirtadienis) – Vėlinės – maldų už mirusiuosius diena. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Vėlinių oktavą (11.02-08) vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius. Galimybė mirusiems pelnyti visuotinius atlaidus, išpildžius atlaidams gauti sąlygas.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXIX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-10-22
 • Spalio mėnesį Katedroje Rožinis kalbamas šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.30 val. sekmadieniais prieš Sumą 11.30 val.
 • Spalio 28 d. (šeštadienis) - Šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) šventė. Šv. Mišios šeštadienio tvarka.
 • Rinkliava šį sekmadienį daroma misijoms paremti.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXVIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-10-14
 • Visą spalio mėnesį kviečiame Katedroje jungtis į rožinio maldą, šiokiadieniais 17.30 val. sekmadieniais 11.30 val.
 • Spalio 18 d. (trečiadienis) - Šv. Luko evangelisto šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Spalio 22 d. (sekmadienis) – rinkliava misijoms.
 • Spalio 21 d. (šeštadienis) autobusas į Agluoną išvyksta 7.00 val. nuo katedros pagrindinių vartų.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.