Filmas apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį

2017-02-26 | Parapijosd informacija
fil 2017

Šįmet minint Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio metus vasario 19 d. ir 26 d. po sekmadienio šv. Mišių į katedros kriptą gausiai rinkosi parapijiečiai žiūrėti dokumentinį kino filmą apie būsimą palaimintąjį Teofilių. Susirinkusieji plačiau sužinojo apie arkivyskupo Teofiliaus gyvenimą ir kankinystę. Gavėnios antroje pusėje planuojame dar kartą parodyti šį dokumentinį kino filmą.

Kartu su visa katalikų bendruomene džiaugiamės, jog š. m. birželio 25 d. Vilniuje Garbingasis Teofilius bus paskelbtas palaimintuoju.

Melskime Visagalį Dievą, kad į altoriaus garbę pašauktų ir mūsų vyskupijos Dievo tarnus kunigą Alfonsą Lipniūną, Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos įkūrėją vienuolę Mariją Rusteikaitę ir kitus to vertus tautiečius.

< atgal į sąrašą