Pašvęstojo gyvenimo diena

2017-02-02 | s. Elija
pasvestojo g d 07

Ketvirtadienį, vasario 2 d., švenčiama Kristaus paaukojimo šventykloje šventė. Tą dieną įprasta prisiminti ir melstis už vienuolius. Tai - pasaulinė Dievui Pašvęstojo gyvenimo diena. Mūsų vyskupijos vienuoliai kartu su tikinčiaisiais ir ganytoju, J.E. vysk. Linu Vodopjanovu, Liturginėms Dievo tautos Vakarinėms Valandoms bei šv. Mišioms buvo susirinkę Kristaus Karaliaus Katedroje.

Po to vyskupijos kurijoje vyko šventinė agapė, o jaukus visų pasibuvimas buvo tęsiamas žaidžiant įvairius komandinius ir kitokius žaidimus.

Dėkojame J.E. vysk. Jonui Kauneckui, kleb. Eugenijui Troickiui, kun. Juozui Kuodžiui, kun. Tomui Paliukėnui, kun. Eugenijui Styrai - visiems kunigams ir tikintiesiems už palaikymą maldoje ir už visokį bendradarbiavimą. Teatlygina gerasis Dievas gausiomis savo malonėmis! Melskime darbininkų į Jo vynuogyną.

Dėkingi, vyskupijos pašvęstieji.

pasvestojo g d 03

pasvestojo g d 04

pasvestojo g d 05

 

pasvestojo g d 06

 

pasvestojo g d 08

Fotografijos s. Jūratės Marcinkevičiūtės

< atgal į sąrašą