Katedriečių susitikimas

2017-02-03 | Buvusi katedrietė Monika
katedrieciai 2017 03

Vasario 3 d. (penktadienį) Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kriptoje šv. Mišiomis vyko parapijos jaunimo katedriečių susitikimas. Šv. Mišias aukojo ir Dievo Žodžiu dalinosi katedros vikaras Tomas Paliukėnas. Katedriečiai susikūrė 2005 m., tuometinio katedros vikaro  Mindaugo Kučinsko iniciatyva. Šią gražią idėją palaimino tuometinis Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir tais pačiais metais įvyko pirmosios jaunimo šv. Mišios katedros kriptoje, kurias aukojo kun. Mindaugas. Jaunimas su ypatingu džiaugsmu rinkdavosi į penktadienio šv. Mišias, šlovindavo Viešpatį, grodami įvairiais muzikiniais instrumentais: akustine ir elektrine gitara, būgnais, dambreliu, smuiku, kanklėmis, džiambės būgneliu ir kt. Po šv. Mišių jaunimas rinkdavosi skaityti ir studijuoti  Šv. Raštą ir diskutuoti kitais jaunimui aktualiais klausimais. Linksmiausios ir įsimintinos išvykos buvo į Vilniaus kunigų seminariją, į Zarasus, pas Tiberiados brolius Baltriškėse, į krikščioniškus renginius Biržuose, į Trakus, įvairius vienuolynus ir jaunimo rekolekcijas.
Į susitikimą parapijos salėje buvo pakviesti visi katedriečiai – nuo 2005-ųjų iki šiandien. Šventėje dalyvavo keli katedriečiai, šiuo metu gyvenantys užsienyje. Į susitikimą atvyko buvę katedriečiai sutuoktinių su dviem mažamečiais vaikais, taip paliudydami atvirumą gyvybei ir rodydami jaunimui gražų krikščioniškos šeimos pavyzdį. Iš Kupiškio atvykęs kun. Mindaugas sveikino visus ir džiaugėsi įvykusiu stebuklu, jog šv. Mišių jaunimui tradicija ir bendrystė gyvuoja ir šiandien. Šventės metu buvo suorganizuota "Skype" konferencija su trim senbuvėmis katedrietėmis, gyvenančiomis skirtingose šalyse. Internetinės vaizdo konferencijos idėja išryškino katedriečių bendruomenės stiprybę, kuriai netrukdo net dideli atstumai. Į šventę atvyko ir dabartinis katedros klebonas Eugenijus Troickis, atsinešęs skanų medaus pyragą ir apmokėjęs picų išlaidas. Šventės stalą praturtino jaunimo suneštos gėrybės, kuriomis visi drauge vaišinosi. Susirinkusieji šoko katedriečiams žinomus šokius, dalinosi patirtimi ir džiaugsmu, nuolat buvo rodomos istorinės katedriečių nuotraukos. Renginį organizavo buvusi katedrietė Monika, kuri džiaugėsi galėdama būti Dievo įrankiu ir, atėjus laikui, suvienyti senuosius ir jaunuosius katedriečius, kaip bendruomenę, išryškinant Dievo reikšmę jaunam žmogui. Dabartiniai katedriečiai  tęsia gražias tradicijas: penktadieniais kriptoje meldžiasi jaunimo šv. Mišiose, 18 val. sekmadieniais katedroje drauge su parapijos sutvirtinamaisiais ir bendruomene švenčia Viešpaties dieną, šlovina Dievą, dalyvauja parapijos ir vyskupijos rengiamose stovyklose bei kitoje savanoriškoje veikloje.

Kviečiame moksleivius, studentus ir visus norinčius prisijungti prie katedriečių bendruomenės, dalyvauti katedriečių šv. Mišiose penktadieniais 16:30 val. kriptoje ir sekmadieniais 18:00 val. katedroje bei kitoje jaunimo veikloje.

katedrieciai 2017 05

katedrieciai 2017 06

katedrieciai 2017 07

katedrieciai 2017 08

< atgal į sąrašą