Naujienos

Kalėdinis sveikinimas, 2018 m.

2018-12-25

„Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas“ (Lk 2, 8).

Žodis „šiandien“ Jėzaus įsikūnijimą ir gimimą išlaisvina

iš laiko bei erdvės ribų.

Dievas, tapęs žmogumi, priartėjo prie žmogaus taip,

jog mes galime jį sutikti, pažinti ir pamilti „šiandien“.

 

Džiugių ir palaimintų šv. Kalėdų.

 

Katedros administratorius Eugenijus Troickis

2018 m. gruodis

Panevėžys

 

Raimundo Zimkos diakonato šventimai

2018-12-23

Gruodžio 23 d. IV advento sekmadienį Panevėžio katedroje Vyskupo Lino OFM rankų uždėjimu klierikas Raimundas Zimka (iš Alantos parapijos), studijuojantis Telšių V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje, gavo diakono šventimus. Diakonas Raimundas vasaromis ir per Velykų atostogas liturginę praktiką atliko Panevėžio katedros parapijoje. Parapijiečių akyse Raimundas paliko tylios išminties, paprasto, darbštaus ir nuoširdaus žmogaus įvaizdį.

Sveikiname diakoną Raimundą ir linkime sėkmingai užbaigti mokslus ir būti atviram tolimesniam Dievo veikimui.

Diakonato šventimų fotogalerija >>

 

Adventiniai susitikimai Pirmos Komunijos vaikams ir tėveliams (globėjams), 2018 m.

2018-12-12

Gruodžio 10-13 dienomis katedros kriptoje Pirmos Komunijos vaikams ir jų tėveliams (globėjams) vyko adventiniai susitikimai.  Šv. Rašto, giesmių, meditacijų, figūrėlių ir kitų priemonių pagalba buvo apmąstyta Rožinio dalis – Džiaugsmo slėpinys. Po susitikimo kiekviena šeima artėjančių Kalėdų proga gavo knygą „YouCat vaikams“ ir knygelę su rugsėjį Lietuvoje viešėjusio popiežiaus pasakytomis kalbomis.

Dėkojame visiems už bendrystę laukiant gimstančio kūdikėlio Jėzaus.

 

Caritas akcija „Gerumas mus vienija“, 2018 m.

2018-12-11

Katedros savanorės gruodžio 10-12 dienomis prekybos centre „Maxima“ (Klaipėdos g. 92, Panevėžyje) platino Caritas organizacijos pagamintas žvakutes. Dėkojame prekybininkams, kad geranoriškai įsileido ir sudarė sąlygas, o savanorėms – už padovanotą laiką ir gerą nuotaiką. Surinktos lėšos yra skiriamos parapijos Caritas veiklai paremti.

 

Kalėdinė dvasia vaikų reanimacijos skyriuje

2018-12-09

Antrąjį advento sekmadienį katedros grupelės "Ora et labora" savanorės Eglė ir Jūratė papuošė Panevėžio ligoninės vaikų reanimacijos skyrių savo pačių darytais kalėdiniais rankdarbiais: eglutėmis, angeliukais ir kitais žaisliukais. Žinoma, didžiausias troškimas, kad šiame skyriuje būtų kuo mažiau vaikų, ypač per Kalėdų šventes. Tegul Angelai Sargai saugo ir globoja mūsų mažuosius vaikus, o gimęs Kūdikėlis Jėzus jiems atneša dvasinio džiaugsmo ir daug dovanų.

 

 

Kalėdaičių kelionė ant Kūčių stalo, 2018 m.

2018-12-08

 

Pasaulinė vargstančiųjų diena – „Štai vargšas šaukės ir Viešpats išgirdo“

2018-11-18

2018 m. lapkričio 18 dienos sekmadienį, antrąjį kartą Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvo  minima Pasaulinė vargstančiųjų diena, įsteigta popiežiaus Pranciškaus Gailestingumo metų pabaigoje.

12 val. šv. Mišiose kun. Rimantas Kaunietis meldėsi už vargstančius, skurstančius ir nepriteklių išgyvenančius parapijiečius. Po šv. Mišių vargstantieji buvo pakviesti į parapijos salę pietų.

Šių metų tema  – „Štai vargšas šaukės ir Viešpats išgirdo“ – kviečia visą krikščionių bendruomenę ištiesti ranką silpnesniems ir tiems vyrams bei moterims, kurių orumas trypiamas, todėl Bažnyčia kviečia kasdien imtis artimo meilės darbų.

Nuoširdžiai dėkojame parapijos klebonui Eugenijui, kuris jau antrus metus atsiliepė į popiežiaus kvietimą ir suburia bendruomenę artimo meilės darbams, kun. Rimantui Kauniečiui už šv. Mišių auką ir tartą šiltą žodį. Dėkojame parapijiečiams, kurie prisidėjo prie pietų, paaukodami pinigų ir maisto produktų bei savanoriams, kurie padėjo suruošti pietų stalą.

Popiežiaus žinia 2-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga >>