Švenčiausiojo sakramento adoracija Kristaus, Visatos Valdovo atlaidų proga

2021-11-18 |
Adoracija111

                                                             

                                                                                       Lapkričio 19 d. (penktadienis) 

 

Adoruojantieji

9 val.

Kazimiero Paltaroko gimnazijos pradinukai

10 val.

Kazimiero Paltaroko gimnazija

11 val.

Darželis „Gintarėlis“

12 val.

Panevėžio A.Lipniūno progimnazija

13 val.

Švč. Trejybės rektoratas ir VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

14 val.

Pasauliečių pranciškonų ordinas

15 val.

Šv. Juozapo globos namai

16 val.

Vyrų maldos grupė

17 val.

Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija

 

 

 

 Lapkričio 20 d. (šeštadienis)

 

Adoruojantieji

11 val.

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros Onkologinių ligonių grupė

12 val.

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros procesijos dalyviai

13 val.

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė

14 val.

Maldos už kunigus grupė

15 val.

Adoruotojų grupė

16 val.

Tikybos mokytojai ir katechetai

17 val.

Gyvojo rožinio grupė

< atgal į sąrašą