Naujienos

Gegužinės pamaldos

2022-05-02

 

Panevėžio vyskupijos jaunimo diena

2022-04-29

 

Mamos diena

2022-04-25

 

Klebono Velykinis sveikinimas

2022-04-16

 

Didžiojo Tridienio ir Šv. Velykų pamaldos

2022-04-15

 

Didysis Šeštadienis

2022-04-14

 

Didysis Penktadienis

2022-04-13

 

Didysis Ketvirtadienis

2022-04-12

 

Pagalba Ukrainos žmonėms

2022-04-10

 

Verbų sekmadienis

2022-04-05

 

Padėka

2022-04-04

 

Pirmosios Komunijos vaikų kelionė

2022-03-31
Džiaugiamės Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos vaikų, besiruošiančių priimti Pirmąją šv. Komuniją, kelione pas Tiberiados brolius.
Nuoširdžiai dėkojame dalyvavusiems tėveliams ir vaikučiams, parapijos klebonui K. Palepšiui, katechetėms Ligitai, Zitai, Linai.

 

Gavėnios rekolekcijos katedroje

2022-03-28