Naujienos

Nauja tarnystė: Ekstraordinariniai šv. Komunijos dalintojai

2014-04-13

Sveikiname 7 vienuoles ir 3 pasauliečius, įsijungus į šią kilnią tarnystę.

 

2014 m. gavėnios kronika

2014-04-12

Katedriečių rekolekcijos, gavėninia susitikimai, koncertas

 

Kovo 10–11 d. katedroje lankėme šv. Jono Bosko relikvijas

2014-03-11

Skaitykite >

 

Parapijos Caritas veikla 2010–2013 metais

2013-12-08

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos Caritas susumavo savo darbo rezultatus už 2010-2013 metus, nes jau pagal Katalikių moterų šalpos organizacijos projektą gautos lėšos baigėsi. 

 

Advento renginiai 2013 m.

2013-12-01

Trumpai apie svarbiausius 2013 m. Advento renginius.

 

Alfa kurso suaugusiems savaitgalis

2013-11-29

2013 m. lapkričio 29–30 d. vyko Alfa kurso suaugusiems savaitgalis vienuolyne (Sodų gatvėje). Džiaugiamės visais dalyviais, taip pat dėkojame Alfa kurso vadovėms.

 

Tikėjimo metų pabaigos šventė

2013-11-23

Skaitykite >

 

Susitikimas su vaikais, 2013 metais priėmusiais Pirmąją Komuniją

2013-11-17

Parapijos kunigai ir katechetės susitiko su vaikais, kurie šį pavasarį priėmė Pirmąją Komuniją. 

 

Susitikimas su s. Marta Marija ir vaikų Adoracija

2013-11-12

Katedroje svečiavosi joanitė vienuolė s. Marta Marija, kuri pasidalijo su katedros katechetėmis darbo su vaikais patirtimi bei vadovavo penkioms vaikų Švč. Sakaramento adoracijos grupėms.

 

Susitikimas su Švč. Sakramento adoruotojais

2013-11-09

Parapijos klebonas kun. Eugenijus susitiko su Švč. Sakramento adoruotojais, pasidžiaugti naujais žmonėmis, aptarti dieninės adoracijos katedroje reikalus ir planuoti ateities klausimus.