Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė

2016-09-14 | Parapijos informacija
k i 2016 09 14 01

Rugsėjo 14 d., Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventėje, 18 val. Panevėžio katedroje vyskupas emeritas Jonas Kauneckas aukojo šv. Mišias.

Po pamaldų tikinčiųjų būrys patraukė prie Klaipėdos gatvėje esančio kryžiaus, atstatyto 1990 metais Gyvojo Rožinio draugijos rūpesčiu.

Pamaldų dalyviai drauge giedojo Kryžiaus šventas ir kitas giesmes, kalbėjo Gailestingumo vainikėlį ir Gailestingumo litaniją.

Pamaldoms vadovavo ir palaiminimą suteikė vysk. J. Kauneckas, drauge meldėsi katedros klebonas Eugenijus Troickis, seimo narys Povilas Urbšys, Gyvojo Rožinio draugijos nariai.

Dėkojame draugijos nariams už nuolat prižiūrimą ir gražiai išpuoštą kryžių.

k i 2016 09 14 02

< atgal į sąrašą