Naujienos

Dievo tarnaitės Marijos Rusteikaitės gyvenimo pristatymas

2016-04-24

Balandžio 24 d. (sekmadienį) po kiekvienų šv. Mišių katedroje Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolė Leonora Kasiulytė gyvai pristatė vienuolyno įsteigėjos Dievo tarnaitės Marijos Rusteikaitės gyvenimą. Visiems maldininkams vienuolės išdalino paveiksliukų su Marijos Rusteikaitės portretu ir malda, prašant altoriaus garbės palaimintųjų ir šventųjų būryje.

Dėkojame klebonui Eugenijui už sudarytą galimybę tikintiesiems daugiau sužinoti apie panevėžietės M. Rusteikaitės gyvenimą ir sekmadienio bendruomeninėje maldoje nuolatinį prašymą altoriaus garbės vienuolyno įkūrėjai.

 

Mažosios vaikų Velykėlės

2016-04-03

Praėjusį sekmadienį, balandžio 3-ąją šventėme ,,Mažąsias vaikų Velykėles“. Ta proga Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros tikintieji pradžiugino mažuosius parapijiečius.  Po rytinių 10.30 val. šv. Mišių vaikai buvo kviečiami parodyti savo gražiausius atsineštus margučius ir laimėti prizų. Vyko gražiausio margučio rinkimai. Gražiausiu margučiu buvo išrinktas kiaušinis, margintas tulpėmis.Penkias prizines vietas užėmę vaikai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.

Po apdovanojimų visi vaikai sugužėjo į šventorių, kuriame rideno kiaušinius, žaidė įvairius žaidimus, tokius kaip ,,Bomba“, ,,Tinklas ir žuvys“, ,,Gelbėk brolelį“ .  Ne tik vaikai, bet ir mes, tie, kurie su jais žaidėme, išėjome kupini puikių emocijų.

Dėkojame klebonui Eugenijui Troickiui, kun. Tomui Paliukėnui ir tikybos mokytojoms Jurgitai Šadauskienei, Almai Oksienei ir Lidijai Petrulienei už nuoširdų prisidėjimą prie šventės organizavimo.

Mažųjų vaikų Velykėlių fotogalerija >>

 

Sakralinės muzikos koncertas

2016-04-03

Balandžio 3 d. (sekmadienį) 17 val. katedroje vyko sakralinės muzikos koncertas.

Kūrinius atliko solistė Laima Česlauskaitė ir Panevėžio styginių kvartetas: Girdutis Jakaitis, Diana Labudienė, Lina Sutkienė ir Gintaras Lukoševičius.

Dėkojame atlikėjams už kūrinius, kurie praturtina Velykų laikotarpį ir mus priartina prie Prisikėlusio Kristaus.

 

Velykinis sveikinimas

2016-03-27

Brangieji broliai ir seserys,

Prisikėlęs Jėzus mokiniams pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą“ (Lk 24, 46-47).

Jėzaus prisikėlimas atveria kitokį žvilgsnį ne tik į mirtį ar amžiną gyvenimą, bet išjudina krikščionį kurti žemėje dangaus karalystę, ateitį paverčia dabartimi.

Kristus prisikėlė! Aleliuja! Aleliuja!

Maldoje Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros dvasininkai

g j logo

2016 – Gailestingumo Jubiliejiniai metai

 

Vidinio išgydymo pamaldos

2016-03-15

Kovo 15 d. mūsų katedroje vyko Vidinio išgydymo pamaldos, kuriose dalyvavo kun. Stasys Kazėnas SJ bei užtarimo maldos grupelės iš įvairių parapijų.

Dėkojame visiems už maldos bendrystę.

Vidinio išgydymo pamaldų fotogalerija >>