Naujienos

Fotomenininko Virgilijaus Navalinsko paroda

2022-03-02

 

Padėka už aukas Ukrainai

2022-03-02

 

Kvietimas į Šv. Kazimiero atlaidus

2022-03-01

 

Šv. Kazimiero iškilmė

2022-03-01

 

Lietuvos vyskupai kviečia melsti taikos

2022-02-25

Kvietimas melsti taikos

Taikos išsaugojimas – vienas svarbiausių Bažnyčios rūpesčių. Nuo pat pirmųjų savo veiklos akimirkų Bažnyčia kvietė gerbti žmogaus gyvybę, puoselėti taikų valstybių ir tautų sambūvį. Tai ji nenuilsdama daro ir šiandien. Karas nėra ir negali būti politinių ginčų sprendimo priemonė. Kaip moko popiežius Pranciškus, «reikia pabrėžti „būtinybę laikytis prisiimtų įsipareigojimų“, kad būtų išvengta „pagundos apeliuoti į jėgos teisę, o ne į teisės jėgą“» (enciklika Fratelli tutti, 174).

Šią naktį prasidėjus plataus masto kariniams veiksmams Ukrainoje, kviečiame visus tikinčiuosius jungtis į maldą už kuo greitesnį taikos atkūrimą šioje šalyje. Vienydamiesi su popiežiumi Pranciškumi, kuris ateinantį Pelenų trečiadienį paskelbė Pasninko už taiką diena, kviečiame ir toliau už taiką melstis Rožinio malda. Sekmadienį, vasario 27 d., visi drauge burkimės į maldą savo bažnyčiose, religinėse bendruomenėse, maldos grupėse ir šeimose. Melskime, kad liautųsi pražūtingas kraujo liejimasis Ukrainoje ir Ukrainos žmonės vėl galėtų netrukdomi gyventi taikoje.


Lietuvos vyskupai

 

Popiežius: Taikos karalienė teapsaugoja pasaulį nuo karo beprotybės!

2022-02-24
Popiežius Pranciškus išsakė gilų skausmą dėl blogėjančios situacijos Ukrainoje ir paskelbė pasninko už taiką dieną. Kalbėdamas trečiadienį, vasario 23 d., popiežius prašė šalių susilaikyti nuo destabilizuojančių ir tarptautinę teisę diskredituojančių veiksmų, o Taikos Karalienės – kad apsaugotų pasaulį nuo karo beprotybės. Pasninko ir maldos už taiką diena numatyta Pelenų trečiadienį, kovo 2 dieną.

„Širdyje jaučiu didelį skausmą dėl Ukrainoje pablogėjusios situacijos“, – pasakė popiežius, kreipdamasis į maldininkus, trečiadienio katechezės proga susirinkusius Pauliaus VI audiencijų salėje. Pranciškus sielojosi, kad, „nors pastarosiomis savaitėmis buvo dedamos diplomatinės pastangos, atsiveria vis labiau gąsdinantys scenarijai“.

„Daug žmonių visame pasaulyje taip pat, kaip aš, jaučia nusiminimą ir rūpestį. Dar sykį visų taikai grasina šališki interesai“, – sakė popiežius.

Jis savo kalboje kreipėsi ir į politinius lyderius: „Norėčiau kreiptis į atsakinguosius už politiką, kad jie atliktų rimtą sąžinės ataskaitą priešais Dievą – taikos, ne karo Dievą, visų mūsų, ne tik kai kurių, Tėvą. Jis nori, kad būtume broliai, ne priešai. Prašau visų suinteresuotų šalių susilaikyti nuo bet kokių gyventojams dar daugiau skausmo sukeliančių veiksmų, destabilizuojančių tautų sugyvenimą ir diskredituojančių tarptautinę teisę“.

„Trokštu kreiptis į visus – tikinčiuosius ir netikinčiuosius. Jėzus mus išmokė atsiliepti į velnišką smurto beprasmybę Dievo ginklais – malda ir pasninku. Visus kviečiu kovo 2 dieną, Pelenų trečiadienį, padaryti pasninko už taiką diena“, – pasakė popiežius, ypatingai paraginęs, kad tikintieji pašvęstų tą dieną intensyviai maldai ir pasninkui.

Kreipimosi dėl Ukrainos taikos pabaigoje popiežius meldė Dievo Motinos Marijos užtarimo: „Taikos Karalienė teapsaugo pasaulį nuo karo beprotybės“, – sakė popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

 

Sinodinio kelio III-asis susitikimas

2022-02-18

 

Vasario 16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2022-02-14

 

Žurnalas ARTUMA

2022-02-10

 

Ligonių diena

2022-02-07

 

Sinodinio kelio II-asis susitikimas

2022-02-07

 

Kristaus Paaukojimo šventės akimirkos

2022-02-02

 

Kristaus Paaukojimo šventė

2022-01-25