Vyskupo Jono KAUNECKO atsisveikinimas, 2013-06-25

Fotografas Arūnas Švelna.