Adventiniai susitikimai šeimoms, 2016 m.

Gruodžio 12-15 dienomis katedros kriptoje vyko adventiniai susitikimai Pirmos Komunijos vaikams ir jų tėveliams.

Adventinis susitikimas - tai tikėjimo kelionė ruošiantis šv. Kalėdoms.

Katedros klebonas Eugenijus, vikaras Tomas, katechetės Zita, Alma, Lidija, Ernesta kartu su vaikų chorelio vadove ir katechete Lina maldingai vedė vaikučius ir jų tėvelius link Betliejaus įvykio. Šįkart buvo pasirinkti Šventojo Rašto tekstai, pasakojantys kaip Dievas pašaukia Abraomą, Mozę ir Samuelį ne tik išgirsti, bet ir atsiliepti į Dievo kvietimą bendradarbiauti išganymo istorijoje. Ypatingu būdu Dievas užkalbina Mergelę Mariją tapti Išganytojo motina.

Figurėlių pagalba, bendra malda ir giesmėmis mažieji parapijiečiai ir jų tėveliai turėjo progą išgyventi minėtų personažų istorijas ir apmąstyti savo kelionę į Kalėdas. Kiekvienas vaikas rankose nešė prie Marijos kojų degančią žvakutę, o širdyje troškimą ir padėką už begalinę Dievo meilę  visiems žmonėms. Visi vaikai gavo Marijos rožinį, įsipareigodami iki Kalėdų kasdien pasimelsti ir taip paruošti savo širdis gimusiam Jėzui.