XXXII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-11-06 |
XXXII foto

 

 

 

 

 

 

 

  • Libano krikščionims paaukota 385 eurai. Ačiū už pagalbą.
  • Lapkričio 9 d. (antradienis) – Laterano bazilikos pašventinimo šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
  • Lapkričio 10 d. (trečiadienis) – šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas.
  • Lapkričio 11 d. (ketvirtadienis) –  šv. Martynas Turietis, vyskupas.
  • Lapkričio 12 d. (penktadienis) – šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys.
  • Lapkričio 1-8 dienomis, 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius. Prieš Šv. Mišias 17.30 val. giedamos gedulinės psalmės.
  • Lapkričio 14-21 dienomis Vilniaus Aušros Vartų šventovėje vyks Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Visa programa skelbimų lentoje.
  • Visą lapkričio mėnesį  mirusiesiems galima pelnyti visuotinius atlaidus. Reikia pamaldžiai aplankyti kapines ar bent mintimis pasimelsti už mirusiuosius.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą