XXXI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-11-05 |
humility resized
  • Vėlinių oktavą (11.02-08) vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius. Galimybė mirusiems pelnyti visuotinius atlaidus, išpildžius atlaidams gauti sąlygas – būti malonės stovyje, aplankyti kapines ir pasimelsti už mirusiuosius.
  • Lapkričio 7 d. (antradienis) 12.00 val. katedroje bus aukojamos Šv. Mišios už mirusius vyskupus ir kunigus. Kviečiame dalyvauti.
  • Lapkričio 9 d. (ketvirtadienis) – Laterano Bazilikos pašventinimo metinės. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą