XXXI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-10-28 |
sunday of Zackhaus e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Spalio 30 d. (sekmadienis) – 17.00 val. Katechezė – „Apie sesę mirtį“.
 • Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės už mirusiuosius, po Šv. Mišių gedulinė procesija katedroje.
 • Lapkričio 1 d. malda už mirusiuosius parapijos kapinėse:

         - Katedros kapinėse – 14.00 val.

         - Šilagalio kapinėse – 14.00 val.

         - Lepšių kapinėse – 14.15 val.

         - Paviešėčių kapinėse – 15.00 val.

 • Lapkričio 2 d. – mirusiųjų pagerbimo diena – Vėlinės. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Lapkričio 1-8 d. (Vėlinių oktava) 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius.
 • Lapkričio 3 d. (ketvirtadienis) 12.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios už mirusius vyskupus ir kunigus.
 • Lapkričio 1 ir 2 dienomis kapinių žvakės bus šventinamos po kiekvienų Šv. Mišių.
 • Vėlinių aštuondienio laiku mirusiems galima pelnyti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastines atlaidams gauti sąlygas:

          - Lapkričio 2d. pamaldžiai aplanko  bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą.

          - Lapkričio 1-8d. pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusius.

 • Lapkričio 6 d. (sekmadienis) 17.00 val. katechezė - DEKALOGAS. Įvadas. I, II, ir III įsakymai.
 • Lapkričio 19 d. organizuojama piligriminė kelionė į Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo atlaidus. Registracija zakristijoje arba tel. nr. 861884911.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą