XXXI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-10-31 |
XXXI sekamdienis
  • Šiandien Panevėžio katedroje lankosi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 10.30 val. ir 12.00 val. Šv. Mišių metu pristatys 2022m. kalendorių, kuris vadinasi „Šventumo keliu“.
  • Praeitą sekmadienį misijoms paremti surinkta 2810 eurų. Ačiū už aukas.
  • Lapkričio 1 d. (pirmadienis) – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios – 8.00, 9.15. 10.30, 12.00 ir 18.00 val. (šiose Mišiose melsimės už mirusiuosius, gedulinga procesija Katedroje)
  • Lapkričio 1d. malda už mirusiuosius parapijos kapinėse:

                 14.00 val. – Katedros kapinėse.

                 14.00 val. – Šilagalio kapinėse.

                 14.30 val. – Lepšių kapinėse.

                 15.30 val. – Paviešėčių kapinėse.

  • Lapkričio 2 d. (antradienis) – Mirusiųjų minėjimo diena – Vėlinės. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
  • Lapkričio 4 d. (ketvirtadienis) 12.00 val. – Šv. Mišios už mirusius vyskupus ir kunigus.
  • Visą Vėlinių aštuondienį t. y. lapkričio 1-8 dienomis, 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius.
  • Vėlinių aštuondienio laiku mirusiesiems pelnomi visuotiniai atlaidai išpildžius šias sąlygas: Lapkričio 2 d. reikia pamaldžiai aplankyti bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą bei tikėjimo išpažinimą. Kitomis vėlinių dienomis t. y. lapkričio 1-8 d. pamaldžiai aplankyti kapines ir bent mintimis pasimelsti už mirusiuosius.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą