XXX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-10-28 |
heart shape 1714807 1280
  • Misijų sekmadienį surinkta 3585 eurai. Ačiū už aukas.
  • Lapkričio 1 d. (trečiadienis) – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. Kunigai lankysis kapinėse: Katedros 13.30 val., Paviešėčių - 14.00 val., Šilagalio 14.00 val. Lepšių – 14.15 val. Po vakarinių Šv. Mišių gedulinė procesija katedroje.
  • Lapkričio 2 d. (ketvirtadienis) – Vėlinės – maldų už mirusiuosius diena. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
  • Vėlinių oktavą (11.02-08) vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius. Galimybė mirusiems pelnyti visuotinius atlaidus, išpildžius atlaidams gauti sąlygas.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą