XXV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-09-18 |
XXV eilinis sekmeidienis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rugsėjo 20 d. (pirmadienis) Bažnyčia mini šv. Andriejų Kim Taegona, kunigą, ir kitus Korėjos kankinius.
  • Rugsėjo 21 d. (antradienis) – Bažnyčia švenčia šv. Matą, apaštalą, evangelistą. 
  • Rugsėjo 23 d. (ketvirtadienis) - Bažnyčia mini šv. Pijų Pietrelčinietį, kunigą.
  • Rugsėjo 26 d. (sekmadienis) - Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena bei keliautojų ir vairuotojų diena. Ta proga po kiekvienų šv. Mišių šventinsime automobilius ir laiminsime vairuotojus. 
  • Kviečiame siūlyti kandidatus iki rugsėjo 26d. į parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybas - užrašyti kandidato vardą ir pavardę (jei įmanoma tel. nr.)  ir lapelį įmesti dėžutę.
  • Kviečiame registruotis norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos (Eucharistijos) (9-14m.) ir Sutvirtinimo (15-18m.) sakramentų priėmimui – užpildant anketą, kurią rasite parapijos raštinėje arba parapijos internetiniame puslapyje: www.paneveziokatedra.lt
  • Kviečiame norinčius krikštytis suaugusius, taip pat suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento iki spalio 15d. registruotis šių sakramentų priėmimo pasiruošimui – katechumenatui.
  • Artėja spalio mėnuo – šiokiadieniais, prieš vakarines Šv. Mišias  į Rožinio maldą kviečiame įsijungti šeimas. Registracija bažnyčios priekyje esančioje knygoje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą