XXIX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-10-17 |
XXIXfoto
  • Šiandien spalio 17 d. 12 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, Panevėžio vyskupas Linas aukos šv. Mišias sinodinio kelio pražios atidarymo proga. 
  • Spalio mėnuo – Misijų ir Rožinio maldos mėnuo – šiokiadieniais, prieš vakarines Šv. Mišias 17.30 val. į Rožinio maldą kviečiame įsijungti šeimas. Registracija bažnyčios priekyje esančioje knygoje. Sekmadieniais Rožinio malda meldžiamasi prieš Sumą 11.30 val.
  • Spalio 18 d. (pirmadienis) – Šv. Luko evangelisto šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Spalio 24 d. – Misijų sekmadienis. Rinkliava misijoms paremti.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą