XXIV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-09-12 |
XXIV eilinis sekmaidneis foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Šis sekmadienis - rugsėjo 12 d. - XXIV eilinis sekmadienis. Šiluvoje šiandieną pagrindinė atlaidų diena. 12.00 val. galite stebėti tiesioginę šv. Mišių transliaciją per LRT.
 • Rugsėjo 13 d. (pirmadienis) Bažnyčia mini šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.
 • Rugsėjo 13 d. (pirmadienis) – 18.00 val. Šv. Mišiomis Marijonų koplyčioje prasidės Švento Kryžiaus išaukštinimo šventė,  po Šv. Mišių Švento Kryžiaus pagerbimas šalia esančiame parke.
 • Rugsėjo 14 d. (antradienis) – Švento Kryžiaus išaukštinimo Šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val. Po vakarinių Šv. Mišių Kryžiaus pagerbimas Klaipėdos gatvėje. Autobusas lauks prie Katedros vartų, kelionės kaina 40 centų.
 • Rugsėjo 15 d. (trečiadienis) - Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios minėjimas. 
 • Rugsėjo 16 d. (ketvirtadienis) - Bažnyčia mini šv. Kornelijų, Kiprijoną, kankinius.
 • Kviečiame siūlyti kandidatus iki rugsėjo 26d. į parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybas - užrašyti kandidato vardą ir pavardę (jei įmanoma tel. nr.)  ir lapelį įmesti dėžutę.
 • Kviečiame registruotis norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos (Eucharistijos) (9-14m.) ir Sutvirtinimo (15-18m.) sakramentų priėmimui – užpildant anketą, kurią rasite parapijos raštinėje arba parapijos internetiniame puslapyje: www.paneveziokatedra.lt
 • Kviečiame norinčius krikštytis suaugusius, taip pat suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento iki spalio 15d. registruotis šių sakramentų priėmimo pasiruošimui – katechumenatui.
 • Artėja spalio mėnuo – šiokiadieniais, prieš vakarines Šv. Mišias  į Rožinio maldą kviečiame įsijungti šeimas. Registracija bažnyčios priekyje esančioje knygoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą