XXII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-08-29 |
XXII foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rugpjūčio 30 d. (pirmadienis) 18.00 val. Šv. Mišiose kviečiame melstis už mokytojus, dėstytojus ir visus švietimo srityje dirbančiuosius.
  • Rugsėjo 1 d. (trečiadienis) 12.00 val. Šv. Mišios už moksleivius ir mokytojus bei visus besimokančiuosius. Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena.
  • Rugsėjo 1-oji, 3-oji ir 4-oji – pirmieji mėnesio – trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Minėtomis dienomis 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. Kazimiero užtarimo, bei į Švč. Jėzaus ir Marijos širdį.
  • Kviečiame susipažinti su parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybų nuostatomis, kurios yra skelbimų lentoje ir parapijos internetiniame puslapyje.
  • Kviečiame registruotis norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos (Eucharistijos) (9-14 m.) ir Sutvirtinimo (15-18 m.) sakramentų priėmimui – užpildant anketą, kurią rasite parapijos raštinėje arba parapijos internetiniame puslapyje: www.paneveziokatedra.lt
  • Rugsėjo 4 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio Draugijos nariai kviečiami melstis į Švč. Trejybės bažnyčią. Pamaldų pradžia 15.00 val.
  • Rugsėjo 11 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio Draugijos nariai kviečiami vykti į Šiluvą. Norinčius vykti prašome užsirašyti pas savo būrelių vadovus iki rugsėjo 4d. Kelionės kaina 5 eurai.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą