XXI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-08-22 |
XXI foto sekmadienis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rugpjūčio 24 d. (antradienis) – Šv. BALTRAMIEJAUS apaštalo šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
  • Rugpjūčio 27 d. (penktadienis) šv. MONIKOS minėjimas.
  • Rugpjūčio 28 d. (šėštadienis) šv. AUGUSTINO, vyskupo, Bažnyčios mokytojo minėjimas. Šv. Mišios įprasta šeštadienio tvarka.
  • Rugpjūčio 28 d. (šeštadienis)Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami į Marijonų koplyčią melsti kun. Sigitui Sudentui Dievo palaimos išvykstančiam į Vyžuonų parapiją. Pradžia 10.00 val.
  • Kviečiame susipažinti su parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybų nuostatomis, kurios yra skelbimų lentoje ir parapijos internetinėje svetainėje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą