XVIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2021-08-01 |
IMG 3706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Šiandien švenčiame PORCIUNKULĖS atlaidus, kuriems vadovauja Panevėžio Švč. Trejybės rektorius, dekanas kun. Pavel Andžejevski.
  • Džiugu, kad ir parapijos mažiesiems yra proga pasidžiaugti didžiuliu batutu prie parapijos namų.
  • Rugpjūčio 3 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
  • Rugpjūčio 4 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Kazimierą.
  • Rugpjūčio 4 d. - Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas.
  • Rugpjūčio 6 d. - pirmasis mėnesio penktadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
  • Rugpjūčio 6 d. (penktadienis) – KRISTAUS ATSIMAINYMO šventė. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
  • Rugpjūčio 7 d. - pirmasis mėnesio šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Mergelės Marijos Širdį.
  • Rugpjūčio 7d. (šeštadienis) Švč. Trejybės bažnyčioje Gyvojo Rožinio draugijos narių pamaldos. Pradžia 15.00 val. 
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą