XVII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-07-23 |
Picasso BlindMansMeal 710
  • Katedroje vyksta grindų šlifavimo darbai, tad šv. Mišios šiokiadieniais aukojamos katedros kriptoje, o savaitgaliais katedroje. Švč. Sakramento adoracija šiokiadieniais taip pat kriptoje. 
  • Liepos 25 d. (pirmadienis) – Šv. Jokūbo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Liepos 30 d. (šeštadienis) Dusetų bažnyčioje vyks Gyvojo Rožinio Draugijos kongresas. Išsamesnė informacija skelbimų lentoje.
  • Rugpjūčio 7 d. (sekmadienis) mūsų parapijoje Porciunkulės atlaidai. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą