VIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-02-26 |
VIII
 • Vasario 27 d. (sekmadienis) rinkliava skiriama Ukrainai paremti.
 • Kovo 1 d. – pirmasis mėnesio Antradienis. 18 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. Antano užtarimo.
 • Kovo 2 d. – Pelenų diena ir Gavėnios pradžia. Šv. Mišios 8 val., 10 val. ir 18 val. Per kiekvienas Šv. Mišias šventinami pelenai ir atliekama pelenų barstymo apeiga. 18 val. Šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Šv. Kazimiero užtarimo.
 • Kovo 3 d. – pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, „Maldos už kunigus“ grupė kviečia nuo 17 val. melstis už kunigus dalyvaujant Švč. Sakramento adoracijoje, ir 18 val. Šv. Mišiose. Kitais mėnesio ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
 • Kovo 4 d. – Šv. Kazimiero Pirmojo Lietuvos ir Vilniaus arkivyskupijos bei Panevėžio vyskupijos globėjo iškilmė. Šv. Mišios 8 val. ir 18 val.
 • Kovo 4-5 d. – atitinkamai pirmieji mėnesio penktadienis ir šeštadienis. Minėtomis dienomis 18 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus ir M. Marijos širdis.
 • Kovo 5 d. (šeštadienį) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami į Katedrą drauge melstis už taiką pasaulyje bei Ukrainą. Pamaldų pradžia 15 val.
 • Kovo 6 d. – pirmasis mėnesio ir gavėnios sekmadienis. Taip pat Šv. KAZIMIERO atlaidai, bei po Sumos Eucharistinė procesija. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmąstomos kryžiaus kelio stotys.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
 • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą