VII-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2021-05-16 |
6811826895 sestines
  • Šiandien švenčiame KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ (ŠEŠTINIŲ) IŠKILMĘ.
  • Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Kristaus Karaliaus katedroje gegužinės pamaldos vyks šiokiadieniais 17.40 val., o sekmadieniais po Sumos.
  • Gegužės 16 d. (sekmadienis) vyks Marijos Radijo renginys – MARIJATONAS. Renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybų ir įrengimo baigiamiesiems darbams.
  • Šio VII-ojo Velykų sekmadienio šv. Mišių rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.
  • Gegužės 19 d. (trečiadienis) 18 val. šv. Mišiose melsimės už šeimas prašydami šv. Juozapo užtarimo, minėdami popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šeimos metus.
  • Gegužės 23 d. (sekmadienis) - ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO (SEKMINIŲ) IŠKILMĖ.
  • Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui bei katedros remonto darbams.
< atgal į sąrašą