VII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-02-19 |
VII foto
  • Vasario 22 d. (antradienis) – Šv. Petro, apaštalo, Sosto šventė. Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris aplanko vyskupijos katedrą ir sukalba Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
  • Vasario 23 d. (trečiadienis) – trečiasis sinodinio kelio susitikimas parapijos namų salėje (2 aukštas) 19.00 val. Tema – šventimas.
  • Šiokiadieniais 17.30 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui ir melstis kitomis įvairiomis intencijomis.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą