Vėlinių aštuondienis

2019-10-20 | Parapijos informacija
pnk-simb-laidotuves.jpg

Vėlinių aštuondienį (nuo lapkričio 1 iki 8 d.) 18 val. šv. Mišiose melsimės už mirusiuosius sudėtine intencija.

Šv. Mišioms paaukoti galima bet kurioje aukų dėžutėje, pažymėtoje ŠV. MIŠIOMS UŽ MIRUSIUOSIUS.

-Lapkričio 1 d. (penktadienį) – VISI ŠVENTIEJI.

Šv. Mišios 8, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18 val. (šiose Mišiose melsimės už mirusiuosius; gedulinga procesija).

Malda už mirusiuosius parapijos kapinėse lapkričio 1 d.:

•Kristaus Karaliaus katedros kapinėse (Ramygalos g.) – 14 val.

•Šilagalio kapinėse – 14 val.

•Lepšių kapinėse – 14.30 val.

•Paviešėčių kapinėse – 15.30 val.

N.B. Jeigu jūsų šeimos nario ar giminaičio paminklas ar kryžius nėra pašventintas, pasinaudokite proga ir paprašykite kapinėse apsilankiusį kunigą, kad pašventintų.

-Lapkričio 2 d. (šeštadienį) – MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA (VĖLINĖS).

Šv. Mišios 8, 9, 10 ir 18 val. 

-Lapkričio 5 d. (antradienį) 12 val. kartu su Panevėžio vyskupu Linu ir kunigais bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už vyskupijoje tarnavusius vyskupus ir kunigus.

-Lapkričio 6 d. (trečiadienį) 18 val. šv. Mišiose melsimės už žuvusius ir mirusius Panevėžio apskrities ir mūsų krašto policininkus, ugniagesius, pasieniečius, kareivius, šių tarnybų darbuotojus ir jų šeimos narius.

-Lapkričio 7 d. (ketvirtadienį) 18 val. šv. Mišiose melsimės už šiais metais palaidotus parapijiečius (mirusiųjų vardai bus iškabinti skelbimų lentoje katedros viduje).

***

Kapinių žvakės bus šventinamos spalio 31 d. (ketvirtadienį) ir lapkričio 1 d. (penktadienį) po kiekvienų šv. Mišių (išskyrus 18 val.).

Kitu laiku žvakės bus šventinamos zakristijoje asmeniškai paprašius.

***

Atlaidai

Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:

a) Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą;

b) Vėlinių aštuondienio metu (lapkričio 1-8 d.) pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius.

< atgal į sąrašą